Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad je na Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije podal kazensko ovadbo zoper tri bančnike. Dva je ovadil zaradi storitve dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1, enega pa zaradi napeljevanja k storitvi kaznivih dejanj.


Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča, (mp3)  
direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada


Preiskovalci so ugotovili, da so bančniki kreditno nesposobnemu komitentu, gospodarski družbi iz Maribora, v letu 2009 in 2010 uredili dva kredita, prvega v znesku približno 5,6 milijona evrov in drugega v znesku 26 milijonov evrov, čeprav so vedeli, da je kreditojemalec kreditno nesposoben in da kreditno zavarovanje ni ustrezno. Pripravili in uredili so vso potrebno gradivo, v katerem so navajali neresnične in nepopolne podatke o smotrnosti predlaganih naložb in o poslovanju kreditojemalca ter tako zavedli pristojni organ banke, da je oba kredita odobril.

Ugotovljeno je, da kreditojemalec kreditov ni vrnil. S kaznivima dejanjema so si kreditojemalec in z njim povezane pravne osebe pridobili protipravno premoženjsko korist v višini približno 31,6 milijona evrov. 

V isti zadevi so kazensko ovadili še dva podjetnika zaradi pomoči pri storitvi obeh kaznivih dejanjih.

Za tovrstno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do osmih let.