Sorodne objave

 

Novogoriški kriminalisti so v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi ter italijanskimi in hrvaškimi varnostnimi organi dalj časa preiskovali mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s kaznivimi dejanji nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksploziva.

IMG 3596

 Z leve: major Paolo Guida, R. O. S. Udine (karabinjerji), Italija, Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Nova Gorica, Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, Božo Barbarić, vodja Službe za boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, Policijski nacionalni urad (PN USKOK Rijeka), Hrvaška

IMG 3599 tp

Zvočni posnetek izjave Tomaža Peršolje (mp3)  

IMG 3603 mpZvočni posnetek izjave Marina Pangosa (mp3) 

IMG 3607 pgZvočni posnetek izjave Paola Guide (v italijanščini, s prevod v slovenščino) (mp3) 

IMG 3560 bbZvočni posnetek izjave Boža Barbarića (v hrvaščini) (mp3)  


Ne glede na to, ali govorimo o organiziranem kriminalu ali mednarodnem terorizmu, ostaja vojaško orožje eno najpogosteje uporabljenih sredstev pri storitvi kaznivih dejanj. Pri varnostnem tveganju, ki ga predstavlja vojaško orožje, je za območje EU značilnih več momentov. Prvič, organizirane kriminalne združbe v EU relativno pogosto tihotapijo in trgujejo s sredstvi, za katere ni znan končni uporabnik, in drugič, pogosto je izvor tega orožja regija Zahodnega Balkana oz. republike nekdanje Jugoslavije.

Storilci za tihotapstvo največkrat uporabljajo osebna vozila, redne avtobusne linije in tovorna vozila. Orožje z Zahodnega Balkana tihotapijo v države EU, najpogosteje v Nemčijo, Francijo in skandinavske države.

Statistični podatki 


Kriminalistična preiskava novogoriških kriminalistov

Italijansko državno tožilstvo iz Vidma je na podlagi ugotovitev njihovih orožnikov v začetku letošnjega leta zaprosilo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in Sektor kriminalistične policije na Policijski upravi Nova Gorica za mednarodno pravno pomoč ter sodelovanje pri preiskovanju več oseb, ki so povezane z mednarodnim prometom vojaškega orožja.

Na podlagi tega so novogoriški kriminalisti pričeli z intenzivnim operativnim delom ter ob usmerjanju Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici in na podlagi odredb sodišča zoper posamezne osumljene vse do letošnjega oktobra izvajali prikrite preiskovalne ukrepe, s katerimi so utemeljevali sume kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov so zasegli več pušk in pištolo.

V okviru policijskega sodelovanja s sosednjimi državami in Europolom ter ob koordinaciji Uprave kriminalistične policije GPU so bile ugotovljene določene povezave tudi z osumljenimi z območja Hrvaške. Na podlagi tega so novogoriški kriminalisti ob usmerjanju pristojnih državnih tožilstev sodelovali tudi s hrvaškimi varnostnimi organi, konkretno z Uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK). Od prvega zaprosila državnega tožilstva iz Vidma so sodelovali tudi z regijsko specialno enoto orožnikov (karabinjerjev), imenovano R. O. S. iz Vidma, Italija, ki so na italijanski strani preiskovali povezave njihovih osumljencev z osumljenci iz Slovenije.

Skupaj z varnostnimi organi Italije in Hrvaške so novogoriški kriminalisti 20. oktobra 2015 v jutranjem času pričeli z usklajeno zaključno akcijo, v kateri so izvajali preiskovalna dejanja, konkretno hišne preiskave na območju vseh treh držav.

20. in 21. oktobra 2015 so na območju Slovenije pri sedmih osumljencih kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa orožja opravili 15 hišnih preiskav. Hišne preiskave so bile izvedene na območju policijskih uprav Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, Kranj, Koper in Nova Gorica. Pri hišnih preiskavah so sodelovali kriminalisti in policisti iz vseh slovenskih policijskih uprav, strokovnjaki za orožje in kriminalistično tehnični izvedenec za orožje iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija na Generalni policijski upravi.

Pri hišnih preiskavah je bila na območju Slovenije zasežena velika količina prepovedanega orožja in streliva, in sicer:

 • 23 avtomatskih pušk,
 • 12 mitraljezov,
 • 33 pušk,
 • 31 pištol in revolverjev,
 • 10 minometov,
 • 11.321 nabojev različnih kalibrov,
 • 15 ročnih bomb,
 • 3 mine,
 • 62 delov orožja (zaklepi, cevi, ohišja, nabojniki),
 • raketni lanser.

Poleg tega so kriminalisti zasegli tudi okoli 32.000 evrov, manjšo količino prepovedane droge konoplja (110 g) in druge predmete, s katerimi bodo dodatno utemeljevali sume kaznivih dejanj.

Novogoriški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zoper pet osumljencev podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve 19 kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom po 307. členu Kazenskega zakonika. Utemeljeno jih sumijo kaznivih dejanj po prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena. V teh odstavkih je sankcionirano protipravno pridobivanje, prodaja, hranjenje, menjava strelnega orožja, streliva ali eksploziva ali vojaškega orožja in vojaške opreme, katerih promet posameznikom ni dovoljen ali je omejen. Prav tako je prepovedano posredovanje pri zgoraj navedenih dejanjih. V drugem odstavku so ob zagroženi višji kazni sankcionirane velike količine, vrednosti ali velika nevarnost. Po tretjem odstavku pa, če gre za manjšo količino ali manjšo nevarnost. Ovadeni osumljenci so slovenski državljani, stari od 30 do 49 let.

S kazensko ovadbo sta bila dva osumljenca 22. oktobra 2015 privedena na Okrožno sodišče v Novi Gorici.

Zoper enega osumljenca, sicer uradno osebo s posebnimi pooblastili, je bila kazenska ovadba odstopljena Specializiranemu državnemu tožilstvu RS, oddelku za pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili.

Med preiskavami smo zasegli tudi orožje, ki ni ustrezalo standardom trajne onesposobitve, ki mora sicer biti onesposobljeno v skladu s Pravilnikom za izvajanje Zakona o orožju. Pravilnik za izvajanje Zakona o orožju določa, da strelno orožje izgubi lastnost strelnega orožja, če so vsi bistveni deli onesposobljenega strelnega orožja trajno neuporabni in taki, da na njih ni mogoča odstranitev, zamenjava ali prireditev, ki bi kakorkoli omogočila ponovno usposobitev tega orožja. Tovrstno zaseženo orožje še vedno predstavlja nevarnost, saj ga je mogoče z manjšimi posegi ponovno reaktivirati.

Glede na veliko količino zaseženega orožja, streliva in delov orožja z ocenjevanjem oz. kategorizacijo prepovedanega ali omejenega orožja nadaljujemo. Prav tako nadaljujemo s preverjanjem izvora zaseženega orožja in streliva, pravilnostjo trajne onesposobitve in vseh drugih okoliščin. Kazensko ovadbo dopolnjujemo z novimi ugotovitvami.

Kriminalistična preiskava hrvaške policije

Služba za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala Reka (PUSKOK) je pod pristojnostjo Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala Zagreb, Hrvaška, in v koordinaciji z Občinskimi državnimi tožilstvi Novi Zagreb, Karlovac, Varaždin in Slavonski Brod, vse Hrvaška, od 1. julija 2015 do 20. oktobra 2015, pod kodnim imenom Kolekcionar, z uporabo posebnih dokaznih dejanj, predpisanih z Zakonom o kazenskem postopku, izvedla kriminalistično preiskavo dveh slovenskih in štirih hrvaških državljanov, osumljenih storitve več kaznivih dejanj zoper javni red – nedovoljenega posedovanja, izdelave in nabave orožja in eksplozivnih snovi iz 331. člena Kazenskega zakonika.

PNUSKOK je operativno akcijo Kolekcionar izvajal v sodelovanju s policijama Republike Slovenije (Policijsko upravo Nova Gorica in Sektorjem kriminalistične policije (OA Slide)) in Republike Italije (Raggruppamento operativo speciale Carabinieri, Sezione Anticriminale di Udine (OA Militaria)).

Na področju Republike Hrvaške se je kriminalistična preiskava začela, ko so konec maja 2015 policijski uslužbenci PNUSKOK na področju Varaždina zasegli 1180 kosov streliva kalibra 7,62 x 39 mm, 247 kosov streliva kalibra 7,9 mm s svetlečim nabojem, 5 kosov streliva kalibra 7,9 mm z univerzalnim nabojem in zaklep za puško, ki jih je, skrite v vozilu s slovenskimi registrskimi oznakami, vozil slovenski državljan z namenom tihotapljenja iz Hrvaške v Slovenijo.

Na osnovi pridobljenih dejstev in informacij se je začelo mednarodno policijsko sodelovanje Hrvaške, Italije in Slovenije ter vzporedna kriminalistična preiskava v navedenih državah. Za področje Republike Hrvaške je bilo za osebe, ki jih je kriminalistična preiskava zajela, ugotovljeno, da so pod pretvezo nabave zbirateljskega orožja v letu 2015 večkrat nezakonito posedovale, kupovale in prodajale strelno orožje, strelivo ter sestavne ali rezervne dele strelnega orožja.

V zvezi s tem je bila dne 20. oktobra 2015 izvedena koordinirana kriminalistična preiskava na področju Hrvaške, Slovenije in Italije, v kateri je bila pri petih osebah s področja Republike Hrvaške zasežena večja količina strelnega orožja, streliva ter sestavnih ali rezervnih delov orožja.

Želimo poudariti, da je bilo med izvajanjem dokaznih dejanj preiskav oseb, domov in vozil na področju Republike Hrvaške najdeno in odvzeto:

 • 7 težkih strojnic,
 • 7 minsko-eksplozivnih sredstev,
 • 1 metalec ročnih bomb,
 • 66 pušk različnih kalibrov,
 • 31 pištol različnih kalibrov,
 • 1 signalna pištola,
 • 2 dušilca streljanja,
 • 9.072 kosov streliva različnih kalibrov,
 • 379 inicialnih detonatorjev,
 • 90 cm počasi goreče vžigalne vrvice,
 • 1 naprava za nameritev strelnega orožja,
 • 2 specialna vžigalnika,
 • 13 puškinih cevi,
 • 24 cevi za pištole ter
 • več deset kosov različnih sestavnih ali rezervnih delov za orožje (nabojniki, spojnice, držala, prevleke, udarne igle, vzmeti, zaklepi, zapirala, držala, bobni za revolver, plinski cilindri, polnilniki, lesene obloge ter mehanizmi za sprožanje), denar, mobilne naprave s SIM-karticami, računalniki in pomnilniški ključki.

Zaradi specifičnosti kriminalistične preiskave so pri izvajanju dokaznih dejanj 20. oktobra 2015 sodelovali tudi pripadniki Vojaške policije, Glavnega štaba oboroženih sil Ministrstva za obrambo, policijski uslužbenci protieksplozijske zaščite Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške ter policijski uslužbenci Centra za forenzične preiskave, raziskave in izvedensko delo Ivan Vučetić.

Vse osebe, osumljene storitve kaznivih dejanj, so bile aretirane in so bile proti njimi uvedene kriminalistične preiskave. Po končanih kriminalističnih preiskavah so bile štiri osebe izpuščene na prostost, medtem ko je bila ena oseba predana priporskemu nadzorniku.

Kazenske ovadbe zoper osumljene osebe so bile vložene pri pristojnih državnih tožilstvih v Novem Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu in Slavonskem Brodu.

Glede na velike količine strelnega orožja in streliva, ki je bilo zaseženo na področju Slovenije in Italije, bo sledilo nadaljnje mednarodno policijsko sodelovanje zaradi ugotavljanja porekla orožja ter drugih oseb, ki so bile povezane s storitvijo kaznivih dejanj nedovoljeno posedovanje, izdelava in nabava orožja in eksplozivnih snovi iz 331. člena Kazenskega zakonika.

Kriminalistična preiskava italijanske policije (sporočilo za javnost 20. oktober 2015)

Danes zjutraj se je zaključila kompleksna in večdelna operacija proti ilegalnemu trgovanju z orožjem, ki sta jo vodili specialna enota karabinjerjev R. O. S. (Odred za specialno delovanje) in območna enota. Karabinjerji so v deželah Furlanija - Julijska krajina, Veneto, Lombardija in Emilija Romanja izvršili številne hišne preiskave, ki jih je odredil Urad za tožilstvo iz Vidma zoper 16 osumljencev zaradi trgovanja z orožjem in eksplozivi.

Hkrati je bilo v okviru povezanih preiskav, ki so potekale v sodelovanju s kompetentnimi pravosodnimi organi in policijo, izvršenih 15 preiskav zoper sedem oseb v Sloveniji, dodatnih šest preiskav pa zoper štiri osebe na Hrvaškem.

Današnji ukrepi so plod preiskav, ki jih je R. O. S. sprožil novembra 2014 po znatnem zajetju vojnega orožja in streliva, ki so ga karabinjerji izvedli v občini Artegna (Videm).

V stanovanjskih prostorih dveh furlanskih delavcev, 38-letnega moškega iz Vidma in 39-letnega moškega iz Humina (Gemona del Friuli), ki sta bila aretirana, so bili namreč najdeni in zaseženi mitraljezi, puške, pištole, ročne granate, mine, zvitki zažigalne vrvice, detonatorji, cevne bombe in streliva različnih kalibrov.

S preiskavo, ki jo je vodilo furlansko tožilstvo z namenom, da bi odkrili izvor in ciljno destinacijo zaseženega orožja, je bil odkrit kanal ilegalnega uvažanja orožja, streliva in eksploziva, ki poteka po balkanski poti; predmeti so namenjeni zbirateljem in navdušencem starin ter zgodovinskega orožja v številnih državah in se pojavljajo v okviru sejmov vojaških predmetov, zlasti tistega, ki poteka vsakih šest mesecev v Šempetru pri Gorici (v Sloveniji) pod imenom Militaria.

Preiskovalne dejavnosti, ki so potekale tudi v Sloveniji in na Hrvaškem s strani Sektorja kriminalistične policije v Novi Gorici (v Sloveniji) in Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta iz Reke (na Hrvaškem), do vključitve katerih je prišlo po mednarodni prošnji za sodelovanje, ki jo je izdalo furlansko tožilstvo, so omogočile:

 • identifikacijo dveh slovenskih državljanov, ki sta Italijanom dobavila zaseženo orožje, in s pomočjo ciljno usmerjenih tehničnih dejavnosti zoper njiju identifikacijo treh hrvaških državljanov, s katerimi sta se Slovenca povezala za dobavljanje orožja in streliva, namenjenega za ilegalno tržišče;
 • izvršitev dodatnega zasega orožja, sestavnih delov orožja in streliva v juliju 2015 zoper še enega italijanskega državljana, 63-letnika iz Bielle, ki je bil prav tako aretiran.

Današnje preiskave, ki so bile izvedene s tesnim sodelovanjem in v koordinaciji s slovensko in hrvaško policijo ter pravosodnimi organi, so omogočile odkritje dodatnih oseb iz kroga zbirateljev orožja in navdušencev, ki so protipravno posedovali vojno orožje, eksploziv in strelivo. Dve osebi sta bili aretirani in preko dvajset jih je ovadenih v stanju prostosti.

V celoti je preiskovalna operacija omogočila aretacijo petih oseb v Italiji, štirih oseb v Sloveniji, ovadbo preko 30 oseb pri kompetentnih nacionalnih pravosodnih organih ter odkritje in zaseg znatne količine vojaškega orožja v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem.