Sorodne objave

 

Zaradi povečane problematike poštnih ropov - v prvih treh mesecih letos je bilo izvršenih že devet ropov in en poskus ropa pošte - smo danes, 14. aprila 2010, na skupni novinarski konferenci Policije in Pošte Slovenije predstavili delo policije na področju preiskovanja ropov, statistične podatke in varnostno politiko pošte.

NK14042010

Na novinarski konferenci sta sodelovala (z leve proti desni) Vilko Širca, vodja Sektorja za splošno kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Boris Novak, direktor Sektorja za korporativno varnost in nadzor Pošte Slovenije.


Zvočni posnetek izjave Vilka Širce (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Borisa Novaka (mp3) 


»Sodelovanje s Pošto Slovenije že tradicionalno poteka dobro, hkrati pa ga v zadnjem obdobju krepimo. Vseh ropov se ne da preprečiti, v okviru kriminalističnih preiskav pa bomo storili vse, da bodo ropi preiskani. Enega od zadnjih tovrstnih ropov smo tako že uspešno preiskali in tudi odkrili storilce tega kaznivega dejanja, intenzivno pa preiskujemo tudi ostale primere,« je dejal Vilko Širca in opisal nedavno uspešno preiskan primer ropa pošte v Malečniku. Policisti že preiskali rop pošte v Malečniku 

Po besedah Vilka Širce je policija letos, od 1. januarja do 31. marca 2010, obravnavala 22,4-odstotni porast vseh kaznivih dejanj ropov (po 206. členu Kazenskega zakonika), tj. s 143 dejanj v istem obdobju leta 2009 na 175 dejanj v prvih treh mesecih letošnjega leta; preiskanost je 42,9-odstotna. V prvih treh mesecih letos (oz. do 7. aprila 2010) smo na območju Slovenije obravnavali devet ropov in en poskus ropa, ki so bili izvršeni na škodo Pošte Slovenije, in sicer na območjih policijskih uprav Kranj, Ljubljana, Maribor in Postojna.

Ker gre v poštnih poslovalnicah tudi za gotovinsko poslovanje, je Širca poudaril, da je treba poskrbeti za primerno varovanje tako samih objektov kot tudi zaposlenih. Tako je v letih 2008 in 2009 Pošta Slovenije v sodelovanju s policijo, predvsem predstavniki ljubljanske in mariborske policijske uprave, izvedla več aktivnosti za izboljšanje osebne varnosti zaposlenih in tehničnega varovanja objektov.  Povedal je še, da je preiskovanje kaznivih dejanj poštnih ropov glede na metodiko in taktiko dela policije zelo podobno preiskovanju ropa kakšne druge finančne ustanove, saj gre za postopke v okviru kriminalističnih preiskav kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete.

***


Iz statističnih podatkov Pošte Slovenije je razvidno, da je bilo v obdobju od leta 2004 do leta 2009 letno izvršenih od pet do devet poštnih ropov, v letu 2010 pa je bilo v zgolj treh mesecih izvršenih že devet ropov pošt in poskus ropa. »Analiza nedavnih kriminalnih deliktov, storjenih zoper Pošto Slovenije, je pokazala, da internih razlogov za nenaden vzpon števila kaznivih dejanj ni. Konkretnih razlogov za naraščajoči trend ne moremo natančno definirati, sklepamo pa lahko, da je k temu prispevalo zlasti trenutno stanje gospodarskega okolja,« je dejal direktor Sektorja za korporativno varnost in nadzor Pošte Slovenije Boris Novak.

Čeprav je višina odtujene gotovine pri posameznih ropih relativno nizka, hkrati pa tudi ni povzročena velika dodatna gmotna škoda, naraščajoči trend števila kaznivih dejanj družbo skrbi, še zlasti, ker so pri omenjenih deliktih potencialno ogroženi tako zaposleni kot tudi uporabniki poštnih storitev.

»Naši objekti so tako mehansko kot tehnično varovani, hkrati pa ključne objekte varujemo tudi fizično. Seveda je prioriteta varnost zaposlenih in uporabnikov. Zaradi tega so naši napori prvenstveno usmerjeni v zagotavljanje njihove varnosti. Na Pošti že sedaj izvajamo vse potrebne oblike varovanja in dobro sodelujemo tako z zasebnimi družbami za varovanje kot tudi s policijo, hkrati pa bomo to sodelovanje še intenzivirali. Tako smo že okrepili ustrezno sodelovanje z Generalno policijsko upravo, predvsem s predstavniki Uprave kriminalistične policije kakor tudi s predstavniki regionalnih policijskih uprav pri izmenjavi podatkov o okoliščinah storitve ropov in pri načrtovanju možnih ukrepov za preprečevanje ropov pošt,« je dodal Novak. Poleg tega je Pošta Slovenije sprejela tudi druge poostrene varnostne ukrepe.

Več o tem v gradivu Pošte Slovenije, predstavljenem na novinarski konferenci:

Pošta Slovenije krepi varovanje objektov in zaposlenih - sporočilo za javnost 

Kriminalna ogroženost in varnostna politika Pošte Slovenije