Sorodne objave

 

V luči zadnjih dogodkov v Franciji, ko je v terorističnih napadih umrlo več kot 120 oseb, ocenjujemo, da so razmere v Sloveniji v tem trenutku še vedno dobre in stabilne. Da bi take tudi ostale, smo v slovenski policiji nemudoma sprejeli nekatere varnostne ukrepe in začeli z izvajanjem potrebnih operativnih ukrepov.

Več o tem v včerajšnjem sporočilu Vlade RS:

"Že včeraj popoldan je bil sklican Sekretariat Sveta za nacionalno varnost, na katerem so se člani seznanili z varnostnimi razmerami, sprejetimi ukrepi in oceno ogroženosti Republike Slovenije. Na podlagi razprave so člani sekretariata zadolžili obstoječo delovno skupino, ki redno pripravlja ocene ogroženosti, da dopolni oceno ogroženosti na podlagi nekaterih elementov, ki so bili opredeljeni na seji. Slednjo mora predložiti do jutri, 16. 11. 2015. Če bo ocena sprejeta, bo predstavljala podlago za morebitno spremembo stopnje ogroženosti in za oblikovanje oziroma dopolnitev določenih ukrepov in predlogov, ki jih je oblikoval sekretariat.

Boj proti terorizmu zahteva usklajeno delovanje vseh držav, saj gre za globalno grožnjo. Zato je ključnega pomena dobro sodelovanje med vsemi varnostnimi agencijami znotraj države in s tujimi varnostnimi organi. Tudi v okviru zadnjih terorističnih napadov slovenska policija aktivno sodeluje s tujimi varnostnimi organi z namenom preverjanja različnih podatkov, ki se pojavljajo. Vsi podatki se preverijo preko policijskih evidenc, ki zaradi varovanja zunanje schengenske meje vsebujejo tudi preveritve v SIS. Če bi v tem sistemu obstajale informacije, ki bi predstavljale varnostni zadržek, bi nemudoma ukrepali v skladu z razpisom. Podatki o nedovoljenih prestopih državne meje se sicer vnesejo v nacionalne baze podatkov.

Policija je poleg mednarodno prevzetih obveznosti in dobrih praks razvila tudi nekatere lastne prakse, ki temeljijo na pravočasnem in ustreznem prepoznavanju posameznih znakov takih primerov, pri čemer je ključno pravočasno mednarodno sodelovanje. V ta namen se slovenska policija poslužuje različnih na mednarodni ravni vzpostavljenih platform za operativno izmenjavo informacij in ažurno medsebojno obveščanje, bodisi o operativno zanimivih osebah, bodisi o novih ugotovljenih trendih. Pomembno vlogo še vedno igrata Interpol in Europol. Interpol združuje več kot 190 članic po celem svetu, znotraj njega pa delujejo posebne ekspertne skupine za obravnavo ravno tovrstnih groženj. Podobno velja za Europol, ki se tovrstnih groženj loteva na posebej organiziran skupin. Slovenija glede na vlogo na zahodnem Balkanu pri tem igra eno od pomembnejših vlog."


Teroristične napade v Franciji je najostreje obsodila tudi ministrica za notranje zadeve (sporočilo za javnost, 14. 11. 2015)