Sorodne objave

 

V Policiji smo že navajeni burnih odzivov, kadar so predmet naših preiskav politiki oziroma nosilci državne oblasti. V takih primerih smo praviloma deležni pritiskov, diskreditacij, očitkov, da delujemo nezakonito in pristransko.

Verjamemo, da pozorna javnost, ki ne naseda tovrstnim političnim manipulacijam, zna presoditi, komu v takih primerih zaupati. Nenazadnje nadaljnji razplet takih odmevnih dogodkov sam priča, na kateri strani je resnica. Zadnji tak izpostavljen primer se je tako zaključil s kazensko ovadbo tožilstvu.

Kot smo že pojasnili, so bile današnje preiskave nadaljevanje operativnih aktivnosti, ki jih je Nacionalni preiskovalni urad izvajal že oktobra 2015. Današnje hišne preiskave smo izvajali na podlagi odredbe preiskovalne sodnice, ki je presodila, da so izpolnjeni zahtevni pogoji za utemeljene razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi odkriti sledove kaznivega dejanja ali predmete, ki so pomembni za kazenski postopek.

Policija nikakor ni hotela zaseči strežnika, kot so to zavajajoče pojasnjevali posamezni politični predstavniki, pač pa pridobiti konkretne podatke o konkretni osebi, ki je osumljena kaznivega dejanja, kot je to izhajalo iz odredbe preiskovalnega sodnika za izvedbo hišne preiskave.

V Policiji z vso integriteto in strokovnostjo stojimo za svojimi preiskovalni dejanji, za katere imamo podlago v veljavni zakonodaji, tudi če gre za preiskavo v Državnem zboru Republike Slovenije. Navkljub različnim interesom je zapis v Ustavi Republike Slovenije povsem jasen: pred zakonom smo vsi enaki.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes v zvezi z aktualno preiskavo obiskala Generalno policijsko upravo in Upravo kriminalistične policije. Vendar pa Komisija ni stvarno pristojna za izvajanje nadzora v tej zadevi, saj niso bili uporabljeni oziroma izvajanji prikriti preiskovalni ukrepi, kar smo ji tudi pojasnili. Ali gre za zlorabo komisije v politične namene ali ne, je stvar etičnega vidika vsakega posameznika. Vsekakor pa kljub temu, da se zavedamo pomena parlamentarnega nadzora nad delom varnostnih služb pri izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov, ne bomo dovolili, da bi tovrstni pritiski vplivali na potek same preiskave.