Sorodne objave

 

V Newportu in Washingtonu (ZDA) je od 18. novembra do 11. decembra 2015 potekal seminar o pravnih vidikih boja proti korupciji, ki ga je organiziral in financiral ameriški obrambni inštitut za mednarodne pravne študije (Defence Institute of International Legal Studies) pri obrambnem ministrstvu ZDA.

IMG 0343

Seminarja so se udeležili predstavniki 26 držav sveta, med njimi tudi predstavnik slovenske policije David Smolej iz Oddelka za korupcijo na Generalni policijski upravi. Udeležencem so bila predstavljena najnovejša spoznanja na področju boja proti korupciji. Beseda je tekla tudi o Konvenciji združenih narodov proti korupciji, ki jo je Slovenija z zakonom ratificirala leta 2008. Zato so bili predstavljeni tudi ukrepi iz konvencije, ki jih je Slovenija implementirala v nacionalno zakonodajo.

IMG 0482

Z udeležbo na takšnih seminarjih Slovenija uresničuje zaveze iz Konvencije združenih narodov proti korupciji, saj z mednarodnimi aktivnostmi prispeva k boju proti korupciji.