Sorodne objave

 

V noči na 17. december 2015 so kriminalisti in policisti na območju policijskih uprav Nova Gorica, Koper in Kranj izvedli zaključno akcijo in razbili kriminalno združbo, ki je v Ukrajini novačila dekleta, jim organizirala prevoz v Slovenijo, jih nastanila ter zaposlila v nočnih lokalih, nato pa izkoriščala za prostitucijo. V priporu sta 40-letna Slovenka in 28-letni Ukrajinec, kazenska ovadba pa je vložena še zoper 14 osumljencev. Med 12 žrtvami je bilo deset deklet iz Ukrajine, ena iz Dominikanske republike in ena iz Italije.

IMG 4303

Podrobnosti kriminalistične preiskave in problematike trgovine z ljudmi sta na današnji novinarski konferenci predstavila (z leve) Tomaž Peršolja, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Nova Gorica.


Zvočni posnetek izjave Tomaža Peršolje (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Marina Pangosa (mp3) 

Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov (mp3) 


Kot je dejal Pangos, so novogoriški kriminalisti med dlje časa trajajočim operativnim delom in zbiranjem obvestil o sumih zlorabe prostitucije postali posebej pozorni na izvajanje te nezakonite dejavnosti v enem od nočnih lokalov na območju Nove Gorice. Kriminalisti so sume potrdili in nadgradili ter od letošnjega aprila na podlagi odredb Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije in Okrožnega sodišča v Novi Gorici zoper posamezne osumljence izvajali prikrite preiskovalne ukrepe. Z njimi so utemeljevali sume kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, preiskavo kriminalistov pa je vseskozi usmerjalo specializirano državno tožilstvo.

16. decembra 2015 zvečer so kriminalisti in policisti na območju policijskih uprav Nova Gorica, Koper in Kranj začeli izvajati zaključno akcijo, v kateri so opravili več preiskovalnih dejanj. Na petnajstih lokacijah so opravili hišne preiskave pri 11 fizičnih osebah, v treh nočnih lokalih v Novi Gorici, njeni okolici in v Sežani. Prav tako so opravili hišne preiskave pri dveh pravnih osebah ter preiskali sedem osebnih vozil.

foto nk 1

Med hišnimi preiskavami je bila najdena in zasežena obsežna dokumentacija o poslovanju nočnih klubov, zaposlovanju in delu deklet, najdeni in zaseženi pa so bili tudi drugi predmeti (komunikacijska sredstva, elektronske naprave, spolni pripomočki in rekviziti). Prav tako je bilo najdenih in zaseženih nekaj manj kot 89.000 evrov in 200 ameriških dolarjev, ki so bili pridobljeni z izvrševanjem kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Poleg navedenega je bila najdena in zasežena manjša količina prepovedanih drog, in sicer kokaina in konoplje.

"V devetmesečni kriminalistični preiskavi je bilo potrjeno, da so osumljenci - ukrajinski in slovenski državljani, novačili predvsem dekleta iz Ukrajine, zaradi tamkajšnjih težkih gospodarskih in družbenih razmer novačili, in jih pripeljali v Slovenijo. Med žrtvami sta bili tudi ena državljanka Dominikanske republike in ena državljanka Italije. Pri nas so dekleta najprej zaposlili v dveh nočnih klubih na območju Nove Gorice in Sežane. Zavajali so jih z neresničnimi obljubami o dobrem zaslužku in službi plesalk - spremljevalk v nočnih klubih, za kar so bila dekleta v določeni meri tudi usposobljena. V lokalih v Sloveniji pa so bila vsa dekleta izkoriščana z namenom prostitucije," je dejal Pangos.

V predkazenskem postopku so kriminalisti ugotovili, da se je 40-letna osumljenka, sicer vodja hudodelske združbe, povezovala z drugimi nočnimi klubi in glede na potrebe predajala in izmenjavala dekleta. Člani hudodelske združbe so imeli točno določene vloge, in sicer so nekateri dekleta novačili, poskrbeli za usposabljanje plesalk in spremljevalk, jih prevažali in nameščali v Sloveniji, skrbeli za ureditev delovne in bivalne dokumentacije v Sloveniji, zadnji v tej verigi pa so skrbeli za nemoteno odvijanje nezakonite prikrite dejavnosti v nočnih klubih in prejemanje plačil od strank.

"Med preiskavo smo ugotovili, da je bil uveljavljen in utečen sistem plačevanja spolnih uslug na način, da je obiskovalec nočnega kluba z nakupom pijače (penine) za 150 evrov izkoristil tudi uro intimnega druženja z dekletom. Ob osebnem poznanstvu strank nočnih klubov in že prej vzpostavljenem zaupanju je bila razširjena in strankam na voljo tudi ponudba deklet zunaj kluba, običajno za plačilo 500 evrov," je še pudaril Pangos.

Na delovnem mestu in zunaj kluba so bila dekleta nadzirana, v nekaterih primerih celo z videonadzornim sistemom. Dekletom so predpisali 46 pravil obnašanja. Vsaka posamezna, posebej opisana kršitev pravil obnašanja, podrejanja, gibanja ali zadrževanja je bila sankcionirana s kazenskimi točkami (v razponu od 2 do 24 točk), ki so bile ovrednotene kot denarna kazen. Za enourno zamudo na delo na primer so bila dekleta denarno kaznovana v povprečju s 60 evri.

foto nk 3

Od začetka izvajanja preiskovalnih dejanj do privedbe k dežurnemu preiskovalnemu sodniku 18. decembra 2015 je bila prostost odvzeta dvema osumljenima, in sicer 40-letni državljanki Slovenije in 28-letni državljanki Ukrajine. Prva je vodja hudodelske združbe, ki je obenem tudi lastnica dveh nočnih klubov, saj je v ta namen ustanovila tudi podjetji. Druga osumljenka je prvo osumljeno nadomeščala in operativno vodila enega od nočnih klubov. Po opravljenem zaslišanju obeh privedenih osumljenk je dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici zoper njiju odredil pripor.

"Kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve 18 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi smo vložili zoper 14 osumljencev, od katerih je sedem državljanov Slovenije, šest državljanov Ukrajine in en državljan Italije. Osumljeni so stari med 20 in 58 let, polovica je žensk, polovica pa moških. V kazenski ovadbi utemeljujemo tudi odgovornost dveh pravnih oseb, v okviru katerih se je ta dejavnost izvajala in v katerih so osumljenci delovali v njihovem imenu in za njihov račun," je dejal Pangos. Poleg tega so bili med zaključno akcijo ugotovljeni še elementi kaznivih dejanj overitve lažne vsebine in prekrški, za katere bodo uvedeni ustrezni postopki.


Med obravnavanimi primeri trgovine z ljudmi največ izkoriščanja zaradi prostitucije

Kot je dejal Peršolja, je policija letos zaznala in obravnavala več pojavnih oblik trgovine z ljudmi: "Največ obravnavanih primerov se je nanašalo na izkoriščanje prostitucije in druge oblike spolnih zlorab žrtev trgovine z ljudmi. Slovenija se na tem področju ne pojavlja kot država izvora žrtev trgovine z ljudmi, temveč le kot tranzitna in ciljna država."

Značilnosti trgovine z ljudmi, ko je Slovenija ciljna država:

  • Gre predvsem za državljanke tretjih držav iz Vzhodne Evrope in Srednje Amerike (dekleta iz Ukrajine in Dominikanske Republike) z začasnim prebivališčem in delovnim dovoljenjem. Dekleta se zaposlujejo v nočnih lokalih kot plesalke, animatorke ipd. in so v nadaljevanju izkoriščane za prostitucijo oziroma druge spolne zlorabe.
  • Prisilne poroke kot oblika izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi; v teh primerih gre za izkoriščanje služničadi. Žrtve najpogosteje prihajajo iz držav Zahodnega Balkana.
  • Dekleta z območja Evropske unije (Slovaška, Češka), večinoma nimajo urejenega začasnega prebivanja, niso zaposlene in niso ustrezno socialno in zdravstveno zavarovane v Sloveniji. Navedene se pri nas ukvarjajo z izvrševanjem prostitucije (v stanovanjih in hotelih).
  • Državljani z območja Evropske unije (Slovaške, Bolgarije in Romunije) so izkoriščani predvsem za prisilno delo, npr. beračenje, zaznan pa je bil tudi primer izvrševanja tatvin.


Značilnosti trgovine z ljudmi, ko je Slovenija tranzitna država:

  • Dekleta preko naše države nadaljujejo svojo pot na zahod (Italija, Francija, Nemčija) in prihajajo predvsem iz JV Evrope, balkanskih držav in držav nekdanje Sovjetske zveze.
  • Državljani z območja EU (Slovaške, Bolgarije in Romunije); pri nas občasno zaznavamo prisotnost kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi z izkoriščanjem za prisilno beračenje. Pri tem kriminalne združbe oziroma storilci navadno potujejo iz izvorne države (Bolgarija, Romunija, Slovaška) preko Slovenije v druge države EU (Italija, Avstrija, Francija itd.), pri čemer se na svoji poti pri nas zadržijo le krajši čas (npr. na počivališčih na avtocestnem cestnem križu in drugih mestih na njihovi poti).


Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1B

V 11 mesecih 2015 je policija obravnavala 20 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, pri čemer je bilo ovadenih skupaj 20 osumljencev ter evidentiranih 34 žrtev, v kar še niso všteti podatki iz preiskave, ki smo jo predstavili na današnji novinarski koneferenci.


Kaznivo dejanje zlorabe prostitucije po 175. členu KZ-1B

Policija je v 11 mesecih 2015 obravnavala štiri kazniva dejanja zlorabe prostitucije, ovadila je skupaj 4 osebe, obravnavanih je bilo 8 žrtev oz. oškodovank tega kaznivega dejanja.


Statistični podatki

Število obravnavanih kaznivih dejanj (KD)
Leto
člen KD 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
112 Spravljanje v suženjsko razmerje 0 1 0 0 0 0
113 Trgovina z ljudmi 3 4 4 38 3 20
175 Zloraba prostitucije 11 15 6 15 3 4

 

Število osumljencev v obravnavanih izbranih kaznivih dejanjih Leto
člen KD 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
112 Spravljanje v suženjsko razmerje 0 2 0 0 0 0
113 Trgovina z ljudmi 5 16 11 15 8 20
175 Zloraba prostitucije 14 19 7 24 4 4

 

Število žrtev v obravnavanih izbranih kaznivih dejanjih Leto
člen KD 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
112 Spravljanje v suženjsko razmerje 0 1 0 0 0 0
113 Trgovina z ljudmi 8 5 4 37 3 34
175 Zloraba prostitucije 17 13 3 20 5 8

 

* Za 2015 so statistični podatki za 11-mesečje.