Sorodne objave

 

V sklopu letošnjega programa bilateralnega sodelovanja s Francijo oziroma francosko policijo sta predstavnika slovenske policije med 6. in 8. aprilom 2010 obiskala enote francoske policije, ki delujejo na področju šolanja in uporabe službenih psov.

PE skupinskaslika

Predstavnika slovenske policije s pripadniki policijske enote L’Unite Canine Legere du Val d’Oise


Adil Huselja, ki v Sektorju splošne policije v Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi opravlja delo glavnega koordinatorja za področje službenih živali, in Marko Medvešek, vodja Oddelka za šolanje službenih psov v Policijski akademiji, sta v Franciji obiskala operativni center za delo s službenimi psi policijske enote L’Unite Canine Legere du Val d’Oise. Območje dela te enote obsega severni del Pariza, kjer živi približno milijon prebivalcev. V enoti imajo 17 vodnikov službenih psov, ki opravljajo policijske naloge s sedmimi službenimi psi za patruljno delo in odkrivanje prepovedanih drog, eksplozivov ter orožja in streliva. 

025

 Kljub uporabi motečih elementov službeni pes dela učinkovito.

ugrizpsa

 Službeni psi se učijo ugriza v predelu prsnega koša.

vodjasole

 Ob zaključku obiska šole v Cannes - Ecluse


Obiskala sta tudi šolo za šolanje službenih psov v Cannes – Ecluse, ki deluje v okviru policijske akademije. Vodja šole major Jean Marc Lenglet je slovenskima kolegoma predstavil organizacijo šole, v kateri je zaposlenih 23 uslužbencev, med njimi 17 inštruktorjev, ki skrbijo za šolanje psov in usposabljanje vseh vodnikov. Ti s 680 psi opravljajo policijske naloge po vsej Franciji. Poleg predstavitve celotnega kompleksa šole so med drugim pokazali tehnike dela oziroma uporabe službenega psa za odkrivanje trupel in krvnih sledi na kraju kaznivega dejanja.

030

 Dober odnos med vodnikom in službenim psom je osnova za skupno učenje in delo.

046

 Vodnica s službenim psom, ki nakazuje skrito strelivo.


Predstavnika slovenske policije sta obiskala tudi specialno enoto RAID na obrobju Pariza, kjer so jima francoski kolegi predstavili delo vodnikov službenih psov, ki je v sklopu delovanja te enote nepogrešljivo tako na področju (klasične) uporabe službenih psov za splošno uporabo kot službenih psov za odkrivanje eksplozivov.

204

 V specialni enoti za prevoz službenih psov uporabljajo civilna vozila Renault Scenic z dvema boksoma.

201

Stavba specialne enote RAID

134

 Boksi za namestitev službenih psov, v ozadju upravna stavba šole za šolanje službenih psov.

122

 V šoli uporabljajo za prevoz službenih psov večinoma vozila Renault Master s štirimi boksi.


Predstavitev dela vodnikov s službenimi psi, odkriti in prijateljski pogovori v prav vseh policijskih enotah so potrdili dosedanje dobro sodelovanje, oboji pa so se strinjali, da je takšno sodelovanje treba krepiti saj lahko le tako izmenjamo dragoceno znanje in izkušnje.

101

 Za skrivanje blaga z vonjem človeškega trupla inštruktorji uporabljajo kovinske cevi, ki jih skrijejo pod površje tal.

109

Službeni pes je s pasivnim nakazovanjem vodniku pokazal, kje je skrit vzorec (odličen primer sporazumevanja vodnika in psa z govorico telesa).


Obisk francoskih kolegov, ki delajo na tem področju, je prav tako potrdil pravilnost sistemskega usmerjanja na področju organizacije, programov usposabljanja in ostalih segmentov dela vodnikov službenih psov v slovenski policiji.

227

 Z brezhibnim prevajanjem je tekočo komunikacijo med slovenskimi in francoskimi kolegi omogočila Brina Švigelj Merat, bolj znana kot pisateljica Brina Svit.