Objavljamo javni poziv prevajalcem za ustno in pisno prevajanje iz kurdskega, dari, farsi, urdu in paštu jezika v slovenski ali angleški jezik za potrebe Ministrstva za notranje zadeve, Policije, naj podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani.

Sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje iz kurdskega, dari, farsi, urdu in paštu jezika v slovenski ali v angleški jezik za potrebe Ministrstva za notranje zadeve, Policije, za leto 2016 - javni poziv


Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, poziva prevajalce za ustno in pisno prevajanje iz kurdskega, dari, farsi, urdu in paštu v slovenski jezik ali v angleški jezik, da podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani.


Zainteresirani prevajalci morajo poslati:

  • pisno vlogo za prevajanje za potrebe Policije, na  kateri so navedeni: telefonska številka in naslov, na katera je prevajalec 24 ur dosegljiv, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava ter številka osebnega računa, enota in naslov banke,
  • ustrezno dokazilo o pisnem in ustnem znanju kurdskega, dari, farsi, urdu oziroma paštu jezika,
  • izjavo, da ni davčni zavezanec, ali fotokopijo odločbe, iz katere je razvidno, da ima status davčnega zavezanca,
  • izjavo, da zagotavlja prevajanje 24 ur na dan vse dni v letu, vključno s  sobotami, nedeljami, prazniki in dela prostimi dnevi,
  • izjavo, da se na potrebo po prevajanju lahko odzove v dveh urah,
  • izjavo, da je nekaznovan in ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena zaporna kazen šestih mesecev ali hujša kazen.

Prevajalec mora aktivno obvladati slovenski ali angleški in kurdski, dari, farsi, urdu oziroma paštu jezik. Z njimi bo sklenjena pogodba  o avtorskem delu, višina honorarja bo znašala 43,08 evra bruto za uro ustnega prevajanja in 25,80 evra bruto za obračunsko stran pisnega prevoda. Za obračunsko stran pisnega prevoda se šteje 1500 znakov brez presledkov. Okvirna pogodbena vrednost pogodbe o avtorskem delu bo znašala 3.000,00 evra bruto. Prav tako bo upravičen do povračila prevoznih stroškov za prihod na kraj prevajanja in nazaj v višini kilometrine, ki se v skladu z drugim odstavkom 173. člena ZUJF in tretjim odstavkom 10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12) za vsak prevoženi kilometer določi v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov.

Zainteresirani kandidati vlogo z vsemi prilogami, s sklicem na številko 1001-8/2016, posredujejo na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Poziv je objavljen tudi v rubriki Zaposlitve.

Javni poziv prevajalcem iz arabskega jezika