Sorodne objave

 

Evropski organi odkrivanja, preiskovanja in preprečevanja kaznivih dejanj so združili moči in vzpostavili spletno stran www.eumostwanted.eu, preko katere lahko javnost pomaga pri izsleditvi najbolj iskanih oseb v Evropi

 Odslej lahko državljani Evropske unije in izven nje preko te spletne strani posredujejo uporabne informacije, tudi anonimno.

 video most wanted

Video  


Spletna stran, ki jo je ob podpori Europola vzpostavila mreža ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), vsebuje informacije o zelo odmevnih primerih storilcev, ki so iskani na mednarodni ravni in ki so že bili obsojeni ali pa so osumljeni storitve težjih oblik kaznivih dejanj ali terorizma v Evropi.

ENFAST je mreža policistov iz 28 držav članic Evropske unije, ki so specializirani za takojšnje ukrepanje in prijemanje iskanih oseb. Sestavljajo jo skupine za ciljno iskanje oseb - FAST (Fugitive Active Search Teams) - iz  držav članic EU, ki omogočajo hitro in učinkovito sodelovanje med državami pri lociranju in prijetju storilcev težjih oblik kaznivih dejanj ali teroristov, ki so na prostosti. Evropski svet je sprejel ustanovitev mreže ENFAST 9. novembra 2010. Mreži trenutno predseduje nemška skupina za ciljno iskanje oseb (2015-2016), za njo pa bo predsedovanje prevzela nizozemska skupina (2017-2018). V tem primeru gre za prvo pobudo na vseevropski ravni, da bi skupaj predstavili seznam najbolj iskanih oseb na eni platformi z namenom povečanja varnosti v EU.

Pri tem projektu je mrežo ENFAST podprl Europol, tako da je razvil varno platformo za spletno stran Europe’s Most Wanted Fugitives. Europol bo tudi nudil pomoč skrbnikom pri tehničnih zadevah, kot so prijave in pravice do dostopa.
 

most wanted

most wanted2www.eumostwanted.eu


Vsebino spletne strani, ki je na voljo v 17 evropskih jezikih, bodo upravljale in objavljale nacionalne skupine v državah članicah EU. Skrbniki spletne strani bodo objavljali podatke o najbolj iskanih osebah iz njihovih držav in obenem tudi neposredno prejemali informacije, ki jih bodo posredovali državljani. Vsaka država bo objavila omejeno število ciljnih oseb, ki bodo izbrane glede na prioritete posamezne države.

Države članice EU, ki trenutno sodelujejo pri spletni strani, so: Avstrija, Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

Na spletni strani lahko vsaka država članica ENFAST mreže objavi po dve najbolj iskani osebi v njihovi državi. Kriteriji, ki jih upoštevajo za objavo, so predvsem:

 • vrsta oziroma teža kaznivega dejanja,
 • višina izrečene oziroma zagrožene kazni,
 • povzročena materialna škoda,
 • smrtne žrtve,
 • medijska pozornost,
 • nujnost primera,
 • primeri, ki sodijo v mandat Europola (gre za hujši organiziran kriminal ali terorizem, primer se tiče dveh držav članic idr.),
 • mnenje sodnika, tožilca,
 • zadeve, ki so pred zastaranjem, ipd.


Slovenska policija je na ta seznam uvrstila naslednji osebi:

 • Radomira Cvijanovića, rojenega 7. 11. 1984, državljana Slovenije ter Bosne in Hercegovine, iskanega zaradi kaznivega dejanja ropa, in
 • Željka Bojanića, rojenega 21. 8. 1966, državljana Črne gore, iskanega zaradi kaznivega dejanja neupravičene trgovine s prepovedanimi drogami.

Slovenija ima trenutno razpisanih 205 iskanj oseb na mednarodni ravni (mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje in predajo). V Sloveniji je bilo leta 2015 prijetih 79 oseb, ki so bile mednarodno iskane in predane tujim varnostnim organom na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo ali izročene na podlagi mednarodnih tiralic. V tujini pa je bilo v letu 2015 prijetih 48 oseb, ki so bile mednarodno iskane s strani slovenskih sodišč in predane ali izročene slovenskim varnostnim organom.


Seznam iskanih oseb v Sloveniji, za katerimi sta razpisana tiralica ali evropski nalog za prijetje in predajo