Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad in Oddelek Europol iz Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave sta danes, 11. maja 2010, v Policijski akademiji v Tacnu organizirala seminar o davčnih utajah s pomočjo neplačujočih gospodarskih subjektov in o Europolovi analitični delovni datoteki MTIC (AWF MTIC - Analysis Work File on missing trader intra-community fraud). Seminar je vodil Europolov strokovnjak in projektni vodja AWF MTIC Rafael Rondelez.

 MG 6189

Europolove analitične delovne datoteke so namenjene obsežnejšemu zbiranju podatkov o specifičnih kriminalnih pojavih znotraj Europolovega mandata z namenom operativne analize in preverjanja. Konkretna datoteka se ustanovi na pobudo držav članic v zvezi z vsebinsko ali geografsko opredeljeno kriminalno problematiko.

Seminar je bil namenjen izmenjavi izkušenj pri preiskovanju davčnih zatajitev ter predstavitvi glavnih oblik davčnih utaj s pomočjo neplačujočih gospodarskih subjektov. Skozi izkušnje Europola in držav članic so bile predstavljene tudi aktualne pojavne oblike davčnih utaj pri trgovanju z emisijskimi kuponi in davčnih utaj na trgu energentov ter goljufij, povezanih s carinskim postopkom 42.

 MG 6184

Rafael Rondelez

Na seminarju je bila predstavljena tudi analitična delovna datoteka MTIC, njeni cilji, izmenjava in obdelava podatkov ter operativna in analitična podpora.

Seminarja so se udeležili zaposleni iz Nacionalnega preiskovalnega urada, vseh sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah, Carinske uprave RS, Davčnega urada Ljubljana, Generalnega davčnega urada, Sektorja za davčni postopek na drugi stopnji, Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Vrhovnega državnega tožilstva RS.