Sorodne objave

 

Predstavnika Uprave kriminalistične policije sta na današnji novinarski konferenci podrobneje predstavila obsežno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj korporacijske kriminalitete in zlorabe trga finančnih instrumentov, s katerimi je bila povzročena protipravna premoženjska škoda v višini več kot 100 milijonov evrov.

Na novinarski konferenci 12. maja 2010 sta sodelovala direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi mag. Aleksander Jevšek in vodja Sektorja za gospodarsko kriminaliteto v UKP GPU Dušan Florjančič.

vsi

Od leve proti desni: Dušan Florjančič, mag. Aleksander Jevšek, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija


Gradivo z novinarske konference (informacije o kriminalistični preiskavi, statistični podatki) 


Kriminalisti posebne delovne skupine Sektorja za gospodarsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije so po obsežni in dobro leto trajajoči preiskavi kaznivih dejanj s področja korporacijske kriminalitete uspešno zaključili sklop preiskav, ki se navezuje na dva managerska prevzema skupin gospodarskih družb v Sloveniji. Pri tem so zelo dobro sodelovali z različnimi državnimi organi in institucijami, še posebej z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD), Davčno upravo RS, Agencijo RS za javnoupravne evidence in storitve, Uradom RS za varstvo konkurence, Klirinško depotno družbo, Agencijo RS za trg vrednostih papirjev, Ljubljansko borzo in Banko Slovenije.

AleksanderJevsek

 Zvočni posnetek izjave mag. Aleksandra Jevška (mp3) 


Na Vrhovno državno tožilstvo so podali tri kazenske ovadbe zoper dva zastopnika gospodarskih družb v času storitve kaznivih dejanj, ki so bile predmet prevzemanja, in dodatno zoper enajst fizičnih oseb, ki so pri storitvi kaznivih dejanj utemeljeno osumljene sostorilstva ali pomoči, ter zoper pet pravnih oseb v obliki odgovornosti za storitve kaznivih dejanj, in sicer:

 • dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic,
 • dveh nadaljevanih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,
 • dveh kaznivih dejanj pranja denarja,
 • dveh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenje poslovnih listin,
 • nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe trga finančnih instrumentov.


Skupna protipravna premoženjska škoda kot posledica vseh storjenih kaznivih dejanj znaša najmanj 135 milijonov evrov. Policija je v okviru teh preiskav na Vrhovno državno tožilstvo RS podala tudi pet poročil po 10. odstavku 148. člena ZKP, ker v obravnavanih zadevah ni bilo mogoče ugotoviti znakov kaznivih dejanj. Kriminalistična policija je pri obravnavi omenjenih kaznivih dejanj vseskozi izvajala vzporedne finančne preiskave, zaradi česar je bilo na Vrhovno državno tožilstvo podanih tudi več pobud za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi.

DusanFlorjancic

Zvočni posnetek izjave Dušana Florjančiča (mp3) 


V okviru tako obsežne preiskave so kriminalisti v predkazenskem postopku opravili:

 • finančne analize prek 190.000 transakcij z vrednostnimi papirji, kjer so bili predmet analiziranja posamezni vrednostni papirji (14) ter 40 pravnih oseb in 13 fizičnih oseb;
 • finančne analize za 105 transakcijskih računov od 19 pravnih oseb in 16 fizičnih oseb, katerih podatki so bili pridobljeni po določilih 156. čl. ZKP in v sodelovanju z UPPD;
 • 29 hišnih preiskav prostorov gospodarskih družb in fizičnih oseb (19 pravnih oseb in 10 fizičnih oseb);
 • 19 policijskih zaslišanj in več kot 100 razgovorov po določilih 148. in 148a čl. ZKP.

***

Predstavnika policije sta predstavila tudi aktualne trende in statistične podatke na področju gospodarske kriminalitete in korupcije, ki se nanašajo na fazo odkrivanja in so v pristojnosti policije.

Med drugim sta povedala, da smo v letu 2009 obravnavali 9.259 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, kar desetletno povprečje presega za kar 24,3 %. Porast števila obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete kakor tudi povzročene škode se nadaljuje tudi v letošnjem letu, in to na večini policijskih uprav. Do aprila letos je policija obravnavala 4.669 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, kar pomeni 65,1-odstotni porast v primerjavi z istim obdobjem lani. Ocenjena škoda se je prav tako povečala za 108,4 %, tj. s 84,3 milijona evrov na 175,7 milijona evrov v istem obdobju leta 2010.

Znatno se je povečalo število kaznivih dejanj:

 • kršitve temeljnih pravic delavcev,
 • poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja,
 • poslovne goljufije,
 • zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,
 • davčne zatajitve in
 • uporabe ponarejenih bančnih, kreditnih ali drugih kartic.

Poleg teh kaznivih dejanj lahko zaznamo tudi znaten porast korupcijskih kaznivih dejanj in ponarejanja listin.