Sorodne objave

 

Na stadionu v Stožicah v Ljubljani bo v soboto, 2. aprila 2016, od 9.00 do 13.30 potekala vaja za primer množične nesreče. Pri vaji, ki jo organizira Univerzitetni klinični center Ljubljana, bo poleg drugih služb za zaščito in reševanje v državi sodelovala tudi Policija.

V vaji, ki je namenjena preverjanju pripravljenosti intervencijskih služb ob množičnih nesrečah, bodo sodelovali mestni in državni štab Civilne zaščite, Specialna enota slovenske policije, helikopterska služba nujne medicinske pomoči, vse intervencijske službe, ki se aktivirajo v primeru večjih nesreč, zasebni izvajalec varovanja na javnih prireditvah, vse splošne bolnišnice v Sloveniji, ki imajo urgentne centre, ter 24 zdravstvenih domov s svojimi ekipami nujne medicinske pomoči. Gre za največjo tovrstno vajo v samostojni Sloveniji, saj bo v njej sodelovalo v različnih vlogah preko 1500 ljudi.

Obvestilo okoliškim prebivalcem

V tem času bo v okolici stadiona povečano število intervencijskih vozil in pripadnikov različnih intervencijskih služb, ki bodo izvajali intenzivne aktivnosti, povezane z ukrepanjem ob množičnih nesrečah, zato okoliške prebivalce prosimo, naj se ne vznemirjajo, saj bo šlo le za vajo.

Obenem jih prosimo za razumevanje in upoštevanje navodil pristojnih služb.

 

Vaja bo zaprta tako za javnost kot tudi za predstavnike medijev. Med vajo in po vaji bo podana izjava za javnost s pojasnili, kako je vaja potekala, za medije bo zagotovljeno foto- in videogradivo. Natančen urnik za medije vam bo posredovan v naslednjih dneh.