Sorodne objave

 

Ob 27. obletnici delovanja Evropske mreže policistk, ki danes združuje policistke iz vseh držav v Evropi, so se predstavnice iz šestih  držav srečale 14. marca v Ljubljani, v Policijski akademiji. Srečanja se je udeležilo 20 predstavnic iz Irske, Danske, Litve, Nemčije, Španije in Slovenije.

IMG 4938

Zbrane je v Policijski akademiji pozdravil tudi direktor Danijel Žibret.


Evropska mreža policistk (v angleščini: European Network of Policewomen - ENP) združuje ženske, ki delujejo v organih pregona v svojih državah. Druženje in mreženje predstavlja pospeševanje pozitivne spremembe na področju enakosti spolov, upravljanje raznolikosti in optimizacijo položaja žensk. Kljub temu, da smo na področju enakopravnosti stopili korak naprej, je nujno stremeti k napredku in ozaveščanju o pomenu in vlogi žensk v policijah.

IMG 4927

Evropska mreža policistk je bila ustanovljena 23. marca 1989 na Nizozemskem, na mednarodni konferenci za ženske, zaposlene v policiji. Ustanovitelji so predvideli ustanovitev strokovne mreže, ki bi lahko zagotovila informacijski kanal, prek katerega bi lahko policistke stkale konstruktivna zavezništva na področju enakih možnosti v okviru policijskih služb v Evropi.

IMG 4930

Po srečanju je predstavnice mreže pozdravila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, ki je poudarila, da si »v slovenski policiji ne znamo več predstavljati policijskega dela brez policistk. Tudi zadnji dogodki z migranti nam kažejo, kako pomembna je prisotnost obeh spolov v organizaciji. Slovenske policistke so prisotne na vseh področjih dela policije. Največji delež policistk beležimo na lokalnem nivoju, kjer povsem enakovredno opravljajo vse policijske naloge. Vse od leta 1973, ko je se je začelo sistemsko zaposlovanje žensk v slovenski policiji, se prisotnost policistk pri nas povečuje. Trenutno policistke predstavljajo že več kot 16 %  vseh zaposlenih.«

IMG 4960

Slovenska policija ima v organizaciji ENP predstavnico vse od leta 2005, njeno namestnico pa od leta 2009. V letu 2015 smo članstvo v mreži ponovno potrdili na podlagi izpolnjene prijave, ki jo je podpisal generalni direktor policije, in se s tem zavezali k sodelovanju in izpolnitvi obveznosti.

IMG 4985Od leve proti desni: Montserrat Pina Martinez, predsednica ENP, predstavnica španske policije, Apolonija Grobin, vodja ENP Slovenija, in Margaret Nugent, predstavnica irske policije


»Pred nami so torej novi izzivi. Tovrstna srečanja zagotovo prinašajo napredek, zato želimo, da si izmenjate čim več izkušenj in dobrih praks, prav tako, da spletete mrežo prijateljskih vezi, ki so v teh časih še posebej pomembne,« je še poudarila namestnica, kot popotnico za posvet o socialnih veščinah.

IMG 4976

Članice mreže so se tako v nadaljnjih dneh udeležile večdnevnega posveta o socialnih veščinah in orodjih. Martina Stergar in Stella Straus sta jim predstavili Center za raziskovanje in socialne veščine v Policiji ter enakost spolov pri nas. Poleg tega so se udeleženke lahko poizkusile v nekaj praktičnih vajah iz socialnih vsebin. Stanislava Zupanc je policistkam predstavila projekt Blazinice tolažbe. 

Izjemno zanimivo predstavitev je pripravil dr. Džemal Durič, trener Nevrolingvističnega programiranja, ki je slušateljicam predstavil coaching (t. i. trenerstvo) in leadership (t. i. vodenje). Kaj so lastnosti dobrega vodje, kaj mora vedeti, kako pred-videti posamezno situacijo, jo z distance oceniti in se šele nato odločiti. Vrhunska orodja, ki jih je predstavil predavatelj, so dala udeleženkam več kot pozitivno spodbudo za naprej, saj si lahko s tem pomagamo ne le na osebnostni, temveč tudi duhovni oz. mentalni ravni. Takšna orodja nam lahko pomagajo tako v profesionalnem, službenem okolju kot tudi v zasebnem življenju, zato bi bilo nujno, da se z njimi seznani čim večji delež zaposlenih v policiji, so sklenile policistke.

IMG 4968

Zadnji dan je Snežna Krek, psihologinja, predstavila psihosocialno pomoč in vlogo psihologov in zaupnikov v policiji. Policistke so predstavile izkušnje in prakso iz njihovih institucij in držav. Vloga psihološke pomoči v mednarodnem okolju je že izjemno priznana in zagotovo se lahko tudi slovenska policija na tem področju postavi ob bok dobro razvitim policijam v Evropi. Dejstvo pa je, da gre v teh primerih za izjemno težke situacije, ki jih nikakor ne gre predvideti ali se nanje pripraviti. Z odgovornim pristopom in pravo mero empatije ter poslušanjem in razumevanjem lahko že ogromno naredimo, zato je pomoč zaupnika, ne le pri nas, temveč tudi v mednarodnem merilu, priznana, zaželena in cenjena.

IMG 5250

V Muzeju slovenske policije so si lahko slušateljice, ob besedah Darinke Kolar Osvald, kustosinje, ogledale zgodovino Policije. Predstavila pa se jim je tudi Petra Nareks, vrhunska judoistka, zaposlena v Oddelku vrhunskih športnikov.

Mednarodni dogodek je bil velik izziv za policijo, s katerim smo okrepili naše zavezništvo v pomembni mednarodni organizaciji in na najvišji ravni dokazali, da zmoremo preko meja upravljanja različnosti.


Evropska mreža policistk