Sorodne objave

 

Center za raziskovanje in socialne veščine je včeraj, 18. maja 2016, v Policijski akademiji organiziral prvi posvet o raziskovalni dejavnosti v Policiji.

Center za raziskovanje in socialne veščine (CRSV) se je z organizacijo posveta odzval na spreminjajoče se družbeno okolje, ki tudi od Policije zahteva, da se prilagodi novim varnostnim in organizacijskim izzivom, s katerimi se srečuje na vseh ravneh. Problemi na operativni in strateški ravni niso enostavni in terjajo vse več znanja. Rutinske rešitve za probleme, ki smo jih poznali v preteklosti, ne ustrezajo sodobnim izzivom. Za reševanje kompleksnih težav potrebujemo nova znanja in nove rešitve.

prviPosvet 0574

Generalni direktor policije Marjan Fank je ob tem poudaril, da je takšen posvet pomemben za razvoj institucije: "Sistematičen razvoj raziskovalne dejavnosti v Policiji se je začel z ustanovitvijo Centra za raziskovalno dejavnost in socialne veščine leta 2014. V Policiji sledimo trendom sodobnih in naprednih policijskih organizacij. Zavedamo se, kaj pomeni znanje, ki ne temelji le na izkušnjah, temveč tudi novih trendih in razvoju policije kot sodobne institucije. Verjamem, da bo ta posvet mejnik in izhodišče za naprej, saj je pomembno, da se s tem znanjem srečajo tudi tisti, ki ga potrebujejjo za delo na terenu. Osnovno poslanstvo je iskanje znanja, ki ga potrebujemo za reševanje problemov na različnih ravneh v praksi. Rezultati raziskovalne dejavnosti prispevajo k razvoju policije na vseh področjih, poudarek je pri odločanju na strateški in operativnih ravneh."

IMG 2337

Raziskovalni projekti, ki jih je CRSV začel izvajati v letu 2015 in so bili predstavljeni na posvetu, so logično nadaljevanje že začrtanih strateških projektov na področju razvoja policije.

Na posvetu je svoje strokovne prispevke in raziskave predstavilo kar 37 avtorjev iz Policije in drugih služb, ki so svoj raziskovalni interes izrazili z željo po proučevanju različnih vidikov policijske organizacije. Ta oblika sodelovanja predstavlja dobro popotnico za nadaljnji razvoj raziskovalne dejavnosti v policiji.

IMG 2366

K ustvarjanju uporabnega znanja poleg CRSV prispevajo tudi strokovnjaki iz prakse in zaposleni na različnih organizacijskih ravneh. Ti v okviru različnih izobraževalnih programov pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih del izvajajo raziskave, ki prinašajo dodano vrednost za neposredno policijsko delo. "Veseli smo takšnega odziva in si želimo dobrega in konstruktivnega sodelovanja tudi v prihodnje. Spodbudno je, da so številni strokovnjaki danes tukaj z nami in da so nekateri svoje raziskovalne rezultate predstavili na tem posvetu," je poudaril dr. Džemal Durič, moderator in urednik posveta.

prviPosvet 0660

Uvodoma so bili predstavljeni naslednji prispevki:

 • Predstavitev Centra za raziskovanje in socialne veščine, dr. Robert Šumi, vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine
 • Raziskovanje policijske dejavnosti v Sloveniji in ideje o znanosti o Policiji v Evropi, red. prof. dr. Gorazd Meško, Inštitut za varstvoslovje na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru  
 • O raziskovalnem delu Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti danes in v prihodnje, dr. Matjaž Jager, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Univerze v Ljubljani
 • Predstavitev Znanstveno raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, dr. Tilen Glavina, predstavnik Znanstveno raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

prviPosvet 0589

Svoje vsebine so v nadaljevanju predstavili:

 • Izbirni postopki policijskih vodij ali identifikacija, ocenjevanje in razvoj potencialov za vodnje, dr. Džemal Durić
 • Soodvisnost različnih konceptov pri policijskem delu, dr. Branko Lobnikar
 • Spremljanje internetnih vsebin z odprtokodnimi programskimi orodji, Marko Fric
 • Vpliv preventivnih aktivnosti na zmanjševanje kriminalitete, Manuel Vesel
 • Komuniciranje z javnostmi v državni upravi s poudarkom na Policiji, Monika Golob
 • Javno mnenje o prisotnosti korupcije v slovenski policiji, Massimo Manzin, Dragoljub Pavlovič, Cene Bavec
 • Zaupanje javnosti v slovensko policijo, Massimo Manzin, Cene Bavec, Sandi Čurin
 • Spremljanje javnega mnenja o Policiji v Podravju, Franc Virtič
 • Transformacijsko vodenje v policijski hierarhiji, dr. Džemal Durić
 • Analiza vpliva luninih men na število klicev 113 in intervencij Policije, Tomislav Iskra

 

IMG 2375 IMG 2380

 

 • Prepoved približevanja, Katja Filipčič
 • Spremembe v slovenski kaznovalni politiki , Mojca Mihelj Plesničar
 • Projekt JUDEX+: Za otrokom prijazno pravosodje v primerih zlorab otrok, Tjaša Žakelj
 • Otroci brez spremstva v Sloveniji: Predstavitev rezultatov projekta Minas, Martina Rameša
 • Psihofizične težave in značilnosti sodobnega delovnega okolja v slovenski policiji, Marina Strahinić, Sabina Junc, Sara Tement
 • Kronološki pregled strokovnih in znanstvenih del na področju varnosti in zdravja v Policiji v obdobju med 1991 in 2015, Leon Vedenik, Karl Petrič, Matjaž Mravlja  
 • Policijsko in varnostno spremstvo kot element za zagotavljanje varnosti, Branko Skrbinek
 • Anonimnost in zaupnost v raziskovanju, Aleksander Koporec Oberčkal, Franc Virtič
 • Analiza kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru na območju Policijske uprave Koper med letoma 2010 in 2014, Mirko Vavpotič
 • Seznanjenost policistov, ki zagotavljajo varnost na Paradi ponosa v Sloveniji, z njenim družbenim in odgovornim zgodovinskim pomenom, Izidor Nemec
 • Utelešenje moči in vizualno dominanto vedenje, Jure Jamnik

IMG 2400

Organizatorji so bili z udeležbo na prvem posvetu zadovoljni. Prebili so led na področju raziskovalne dejavnosti in pri širjenju znanja na ta način, kar je za Policijo in vse zaposlene izjemno pomembno. Policija sicer svojo odprtost in pripravljenost za sodelovanje na področju raziskovanja izraža tudi z vzpostavljanjem sodelovanja z že uveljavljenimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, ki neposredno ali posredno proučujejo policijsko dejavnost.

prviPosvet-0674 IMG 2392

 

Ob zaključku je dr. Džemal Durić, moderator in urednik posveta, pozval vse zainteresirane, ki si želijo sodelovati na tem področju, naj se za informacije ali s svežo idejo obrnejo na center: "Vse teme so namreč pomembne za prakso. Na tak način si želimo vplivati na razvoj naše institucije. Poslanstvo centra so namreč nova znanja za učinovitost in uspešno delo Policije. Upamo in verjamemo, da se bo to znanje tudi razširilo v prakso."

Ob tem se je zahvalil kolegom, članom uredniškega odbora, dr. Aleksandru Koporcu Oberčkalu, Marku Fricu in Metki Grobelnik, za trud in pomoč pri organizaciji in izpeljavi posveta.