Sorodne objave

 

Direktor Policijske akademije Danijel Žibret je s sodelavci 12. in 13. maja 2016 gostil predstavnike bavarske policije.

Dvodnevnega delovnega srečanja so se udeležili direktor Inštituta za usposabljanje bavarske policije Johann Peter Holzner, Friedrich Seyfferth, odgovoren za mednarodno sodelovanje, in Gerd Enkling, predstavnik prezidija, odgovoren za področje izobraževanja in usposabljanja bavarske policije. 

sprejem

Večletno uspešno sodelovanje med Inštitutom za usposabljanje bavarske policije v Ainringu in Policijsko akademijo na področju izobraževanja in usposabljanja poteka pod okriljem stalne mešane slovensko - bavarske komisije. Vsebine sodelovanja so vezane na aktualne operativne potrebe posameznih policijskih enot.

Namen delovnega srečanja - dogovoriti se o načinih, oblikah nadaljnjega sodelovanja - je bil v zadovoljstvo obeh strani uresničen. Sprejet načrt sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja je dolgoročen in zajema različna strokovna področja (praktični postopek, šolanje službenih psov, socialne veščine itd.). 

predavanje

Gerd Enkling je imel med obiskom predavanje Upravljanje izobraževanja kot orodje za načrtovanje usposabljanja, ki so se ga udeležili predstavniki notranjih organizacijskih enot GPU. 

pasja šola

Aleksander Mali, višji policijski inšpektor Policijske akademije, je goste pospremil do Oddelka za šolanje službenih psov, kjer so jim vodniki nazorno predstavili svoje delo. Delovno srečanje se je končalo z obljubo, da se bo sodelovanje med slovenskimi in bavarskimi kolegi nadaljevalo in poglabljalo.