Sorodne objave

 

V Policijski akademiji v Tacnu so danes, 20. maja 2016, podelili diplome diplomantom višješolskega študijskega programa Policist na Višji policijski šoli. Program, ki je trajal dve leti ob delu, sta tokrat zaključili 3. in 4. generacija diplomantov, skupaj 146 študentov.

Slovesnosti so se udeležili ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Gjörkös Žnidar, generalni direktor policije Marjan Fank in njegova namestnica mag. Tatjana Bobnar, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač ter generalna sekretarka Barbara Šefman Sardoč.

Izobraževanje za policiste temelji na usklajenih in jasno definiranih potrebah delodajalca - Policije. Teoretični del izobraževanja je tesno povezan s praktičnim izobraževanjem v policijskih enotah in naravnan v izobraževanje za delo.

IMG 2408

Višja policijska šola v sodelovanju z vodstvom policije, policijskimi upravami in policijskimi postajami organizira in izvaja praktično izobraževanje v delovnem procesu. »Cilj sodelovanja je, da dosežemo čim večjo notranjo vsebinsko povezanost strokovnega teoretičnega in praktičnega znanja, razvijamo poklicne kompetence ter tako s skupnimi močmi pripeljemo policiste kandidate do celostne usposobljenosti za opravljanje poklica. Operativne službe se vključujejo tudi v izvajanje nekaterih drugih, z načrtom predvidenih obveznih dejavnosti. Pridobivanje novih znanj je zelo pomembno in veliko je bilo sprememb na tem področju, a cilji ostajajo enaki. To so cilji, ki jih dosegamo izključno skozi delo svojih zaposlenih, kar pomeni skozi znanje, pristop in pripravljenost služiti skupnosti. Soočeni smo namreč z dejstvom, da prihodnost zahteva od nas pripravljenost za nenehno učenje, za osvajanje obstoječega in ustvarjanje novega znanja. Izobraževanje postaja velika tema našega obstoja in policija nikakor ni izvzeta iz tega. Znanje nam daje potrebno samozavest za to, da uresničimo tisto, kar je spoznano za pravilno, koristno in nujno,« je povedal mag. Ivo Holc, ravnatelj Višje šole za policiste.

IMG 2409

Marjan Fank, generalni direktor policije, je ob tem poudaril, da je takšno znanje za policijo izjemno dragoceno: »Znanje in izobraževanje je v policiji izjemno pomembno. Želim, da se na tej stopnji vaša izobraževalna pot ne konča, nadaljujte in raziskujte, iščite znanje v stvareh, ki vas zanimajo in veselijo. To je namreč izjemno pomemben del človekovega osebnostnega razvoja.« 

IMG 2450

Priznanji za najboljše diplomsko delo sta prejela:

Nataša Bole, za diplomsko nalogo Omejitev osebne svobode po nedovoljenem prestopu državne meje, pod mentorstvom dr. Franca Pozderca in Aleksandra Malija, in  IMG 2523

Jernej Rajšelj, za diplomsko nalogo Dokazni standardi pri procesnih dejanjih policije, pod mentorstvom mag. Tatjane Bobnar in Nataše Mitić.         IMG 2526

Po višješolskem strokovnem programu Policist je do sedaj skupaj diplomiralo 278 policistk in policistov. Študent pridobi strokovna teoretična in praktična znanja za opravljanje policijskih nalog in izvajanje predpisov ter pooblastil na področju policijskega dela in kompetence za samostojno reševanje problemov ter vodenje policijskih postopkov.

IMG 2458

Višješolski strokovni program Policist je izrazito praktično naravnan, izvaja se v šoli in pri delodajalcu. Posebni vpisni pogoj programa je, da morajo študenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje, imeti sklenjeno pogodbo s Policijo. Delodajalec študentov že med študijem in po uspešno končanem študiju je Policija. Skupne vrednote in vrline, pomembne za delo in življenje v šoli, pa sledijo temeljnim načelom kodeksa policijske etike in izražajo poslanstvo policije.  

IMG 2528

Ob uspešno zaključenem študiju študentom čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji karierni poti.