Sorodne objave

 

Konec maja letos se zaključuje mednarodni projekt Izboljšanje znanja in krepitev operativne zmogljivosti na področju goljufij znotraj Evropske skupnosti z udeležbo neplačujočih gospodarskih subjektov (MTIC), v okviru EMPACT-ovih prednostnih področij.

EMPACT (ang. European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) je Europolova platforma, ki se ukvarja s konkretnimi operativnimi rešitvami aktualnih groženj.

MTIC

Predlagatelj projekta je bilo Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovaške, Prezidij policije, Nacionalna finančna enota Nacionalne agencije za boj proti kriminalu. Kot projektni partnerji so pri projektu sodelovali NTCA Madžarska, FIOD Nizozemska, ISEM Inštitut Slovaška ter Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije - Policija. Ves projekt je bil finančno podprt s sredstvi Evropskega sklada za notranjo varnost - Policijsko sodelovanje, na podlagi sporazuma ref. EMPACT/01/OAP2015. Za vse projektne aktivnosti je bilo namenjenih okoli 200.000 evrov.

Glavni cilji projekta so bili izboljšanje znanja in zagotovitev informacij organom odkrivanja, preiskovanja in pregona, izboljšanje njihovih sposobnosti pri identifikaciji in uvedbi postopkov za najzahtevnejša kazniva dejanja s področja MTIC goljufij, vplivanje na upad števila resnih in organiziranih oblik kriminalitete, ki vplivajo na EU in njene finančne interese, ter učinkovit boj zoper storilce kaznivih dejanj goljufij znotraj EU z udeležbo neplačujočih gospodarskih subjektov (MTIC) in sistemskih utaj DDV ter njihovo preprečitev in zmanjšanje groženj, ki jih te predstavljajo.

MTIC1

Slovenska kriminalistična policija je kot projektni partner v sklopu projekta 7. in 8. oktobra lani na Brdu pri Kranju izvedla seminar Alternativne bančne platforme, ki so se ga poleg predstavnikov kriminalistične policije udeležili tudi predstavniki organov in inštitucij, ki se na nacionalni ravni pri svojem delu srečujejo s tovrstno problematiko. Seminar je odprl generalni direktor slovenske policije Marjan Fank, v nadaljevanju se mu je pri uvodnih nagovorih pridružil Slavko Koroš, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije ter nacionalni koordinator za EMPACT.

MTIC2

Seminarja se je udeležilo tudi osem predstavnikov slovaške nacionalne agencije za boj proti kriminalu ter dva predstavnika FIOD-a iz Nizozemske.

K sodelovanju smo povabili Europolove strokovnjake, ki so se povabilu prijazno odzvali. Zanimive, strokovno podkovane teme so v nadaljevanju predstavili še predavatelji iz Banke Slovenije ter Finančne uprave Republike Slovenije.

MTIC3Podoben seminar se je odvijal 22. in 23. septembra lani na Slovaškem. Udeležilo se ga je deset predstavnikov slovenske kriminalistične policije tako z državne kot regionalne ravni. Izsledki obeh seminarjev bodo predstavljeni v brošuri, namenjeni udeležencem seminarjev in notranji javnosti, kot pripomoček pri nadaljnjem delu.

MTIC4Projektne aktivnosti niso zgolj organiziranje seminarjev, temveč tudi izvedba konkretnih operativnih aktivnosti, ki pa jih vodijo Madžari ob podpori Avstrije, Slovaške, Češke, Romunije, Bolgarije in Slovenije, na področju identifikacije organiziranih kriminalnih skupin, ki trgujejo z živili (davčni vrtiljaki), kjer je predmet hrana oz. prehrambni artikli. V sklopu tega je bilo organiziranih več operativnih sestankov z namenom identifikacije konkretnih zadev, ki bi bile primerne za skupne oblike sodelovanja in preiskovanja.

FIOD iz Nizozemske je vodil samostojno aktivnost z namenom izboljšanja osveščenosti o kriminalističnih preiskavah goljufij znotraj Evropske skupnosti z udeležbo neplačujočih gospodarskih subjektov. Ob tem bomo izdali tudi priročnik za preiskovalce.

Projekt o goljufijah se zaključi 31. maja 2016, ko se bo v Budimpešti na Madžarskem izvedel zaključni evalvacijski sestanek delovnega sklopa, ki ga vodijo predstavniki NTCA.

poster-zadnja