Sorodne objave

 

Policija je v okviru skupnih akcijskih dni na podlagi pobude in koordinacije Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) ter v sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) 3. junija 2016 po vsej Sloveniji izvedla nadzor nad kitajskimi podjetji.

Nadzor je imel več namenov:

  • identificiranje oz. prepoznavanje oseb, ki bi lahko bile žrtve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in drugih uradno pregonljivih oblik kaznivih dejanj
  • identificiranje oseb, ki se v Sloveniji ali v povezavi s temi osebami ukvarjajo s trgovino z ljudmi, spravljanjem v suženjsko razmerje in zlorabo prostitucije ter izvrševanjem drugih uradno pregonljivih oblik kaznivih dejanj
  • preverjanje pristnosti in veljavnosti potnih listin, vizumov in dovoljenj za prebivanje
  • odkrivanje nezakonitega prebivanja tujcev v državi
  • odkrivanje in preprečevanje zlorab dejanskega namena pridobitve dovoljenja za prebivanje v Sloveniji (združitev z družino, fiktivne poroke, zdravljenje, zaposlitve, poslovni obiski, izobraževanje ipd.)

V poostrenem nadzoru je sodelovalo 40 policistov in kriminalistov. Nadzor je bil opravljen v 43 podjetjih, ki so last kitajskih državljanov in se ukvarjajo s trgovsko ter gostinsko dejavnostjo. Pri tem je bilo kontroliranih 121 kitajskih državljanov, zaposlenih v teh podjetjih.


Policija je ugotovila tri kršitve določil Zakona o tujcih, IDRS in FURS pa sta na podlagi pristojnosti s svojih delovnih področij zaznala še več drugih kršitev.

Pri poostrenem nadzoru žrtve trgovine z ljudmi niso bile identificirane. Ugotovljeni pa so bili indici, ki kažejo na sume zlorabe določil Zakona o tujcih, ki se nanašajo na delo in prebivanje kitajskih državljanov v Sloveniji, ter indici, ki kažejo na delovanje kitajskega podjetja oziroma kitajskega državljana, ki na Kitajskem proti plačilu posreduje pri pridobivanju dovoljenj za začasno prebivanje zaradi dela. V zvezi z navedenim bo policija nadaljevala z zbiranjem obvestil v smeri ugotavljanja oziroma identifikacije žrtev trgovine z ljudmi oziroma ugotavljanja elementov izvrševanja kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Na podlagi zbranih obvestil bo informacija posredovana v FP Phoenix.