Sorodne objave

 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada v okviru preiskovanja kaznivih dejanj v bančnem sektorju danes, 6. julija 2016, opravljajo hišne preiskave poslovnih prostorov na štirih lokacijah v Ljubljani.

Operativne aktivnosti so usmerjene v zbiranje obvestil in dokazov za utemeljitev suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ki so ga osumljene štiri fizične osebe. Nobeni od osumljenih oseb ni odvzeta prostost, ker za to ni podanih zakonskih razlogov.

Iz dosedanjih ugotovitev preiskave izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da so uradne osebe pravne osebe javnega prava, ki so vodile postopke ugotavljanja domnevno negativnega kapitala v eni od bank in neupravičeno izrekle izredni ukrep prenehanja kvalificiranih obveznosti banke, storile kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Zaradi takšnega ravnanja je banka pridobila veliko premoženjsko korist v znesku 257 milijonov evrov, ker so ji s tem prenehale obveznosti do njenih upnikov, imetnikov podrejenih obveznic in podrejenega dolga.

Predkazenski postopek je NPU začel v decembru 2014 na podlagi pisnih prijav, preiskovalci pa zbirajo obvestila in dokaze ter izvajajo druge potrebne ukrepe na podlagi usmeritev Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.