Sorodne objave

 

V preteklem tednu so slovenski policisti ustavili in preverili 1.844 tovornih vozil in 170 avtobusov. Aktivnosti policistov v Sloveniji so bile del skupnega, evropsko usklajenega poostrenega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi, ki je med 25. in 31. julijem 2016 potekal v večini evropskih držav hkrati.

IMG 5791

 V tem času smo policisti po vsej Sloveniji tako pri rednem delu kot s poostrenimi nadzori preverjali spoštovanje prometnih pravil pri voznikih tovornih vozil in avtobusov, predvsem predpisov glede trajanja vožnje ter obveznih počitkov in odmorov voznikov. Preverjali smo tudi morebitne manipulacije z zapisovalnimi napravami - tahografi in tehnično brezhibnost vozil, pozornost pa namenili še pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil.

Pri kontroliranih 1.844 tovornih vozilih smo odkrili 247 kršitev. Od 170 kontroliranih avtobusov pa so bile kršitve odkrite v 19 primerih. Največ kršitev je bilo povezanih z neuporabo varnostnega pasu, prekoračitvami hitrosti ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov.

Evropsko usklajen nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi bomo znova ponovili med 10. in 16. oktobrom 2016.