Sorodne objave

 

Med 21. in 23. avgustom sta mag. Robert Urek iz Sektorja za mednarodne policijske operacije SGDP in Jure Rus iz Nacionalnega preiskovalnega urada obiskala vodstvo mednarodne civilne misije EULEX Kosovo, pripadnike slovenskega policijskega kontingenta in vodstvo kontingenta Slovenske vojske v KFOR.

Predstavnika delegacije sta na Kosovo odpotovala 21. avgusta zjutraj, kamor sta prispela istega dne v večernih urah. Naslednji dan ju je sprejel Bojan Popović, slovenski policist, ki dela v mednarodni civilni misiji EULEX Kosovo (v nadaljnjem besedilu: misija), kratko predstavil trenutno stanje v kontingentu ter razmere v misiji. Nadalje jima je nudil ustrezno pomoč oz. koordinacijo sestankov z najvišjimi predstavniki misije.

Sledilo je več srečanj z vodstvom misije. Slovensko delegacijo je uradno sprejel Bernd Thran, vodja misije (trenutno po pooblastilu). Po izmenjavi uvodnih pozdravov in kratki predstavitvi razlogov za obisk slovenske delegacije je Thran izrazil zadovoljstvo nad pripravljenostjo slovenske Policije za nadaljnje sodelovanje. Pohvalil je visoko profesionalnost opravljenega dela slovenskih policistov.

V nadaljevanju je sledil pogovor z Jaroslavo Novotno (Head of Executive Division), Gabrielle Sbano (Head of Executive Criminal Investigations Department) in Mariom Herberjem (Desk Officer/Line Manager of EU Office for Criminal Intelligence). Predstavniki misije so slovenski delegaciji predstavili reorganizacijo in namen zmanjševanja kapacitet v obeh vejah misije, tako izvršilni kot opazovalni, ter aktivnosti novega mandata, ki je bil potrjen junija letos, s trajanjem do junija 2018.

Izvršilna veja misije ima približno 210 internacionalnih pripadnikov (sodniki, tožilci, policisti) in 200 lokalnih pripadnikov. Vodstvo izvršilne veje misije je pohvalilo strokovno in profesionalno delo slovenskih policistov v misiji in poudarilo, da si želijo še nadaljnjega sodelovanja s slovenskimi policisti.

Še isti dan je sledil tudi sestanek s Petrom Bachem (Head of Strenghtening Division), ki je  predstavil dosedanje delo, trenutno politično dogajanje na Kosovu ter delo kosovske policije in carine. Ob zaključku srečanja je Bach pohvalil delo slovenskih pripadnikov misije, z željo po nadaljnjem sodelovanju in izpostavil pričakovanje glede večje angažiranosti strokovnjakov na področju mejnih zadev, ki bodo imeli v prihodnje veliko dela. Mag. Urek je Bachu zaželel veliko sreče na novem delovnem mestu (Chief of Staff) v EUAM v Ukrajini.

Slovenska delegacija se je na delovnem kosilu sestala tudi z Ilinko Filipovič (Chief of HR Admin) v misiji. Pri tem se je slovenska delegacija Filipovičevi zahvalila za dosedanje konstruktivno sodelovanje misije pri obravnavi prošenj slovenskih policistov za delo v misiji.

Uradni program delegacije se je popoldne nadaljeval z obiskom pripadnikov Slovenske vojske, ki v okviru KFOR sodelujejo v Multinational Battle Group West na Kosovu. Delegacijo je v vojaški bazi Film City v Prištini sprejel polkovnik Marjan Sirk, vodja slovenskega kontingenta, ki je predstavil organiziranost in delovanje pripadnikov SV znotraj KFOR na Kosovu. V bazi KFOR Film City v Prištini, kjer je tudi potekalo srečanje, ima SV svoje prostore, ki so namenjeni predvsem logistični podpori in transportu. Ob zaključku srečanja se je mag. Robert Urek zahvalil polkovniku Sirku za odlično sodelovanje zlasti na področju logistične podpore SV pri transportih opreme pripadnikov Policije. Polkovnik Sirk je izrazil veliko zadovoljstvo ob obisku delegacije in zagotovil nadaljnje sodelovanje v okviru njihovih zmogljivosti.

Pristina Predstavniki Slovenske vojske in Policije v bazi Film City, Priština


V poznih popoldanskih urah je delegacija obiskala tudi bazo misije na severu Kosova v Kosovski Mitrovici. Pri tem sta Aleš Grudnik, vodja kontingenta slovenske Policije v misiji, in Klemen Luskovec pripravila kratek ogled baze in predstavila organiziranost delovanja misije na severu Kosova. Sledil je ogled varnostno najbolj obremenjenih oz. tveganih točk v Kosovski Mitrovici, kjer delajo in živijo pripadniki slovenskega kontingenta. Zvečer je sledilo srečanje in delovni sestanek slovenskih policistov, napotenih v misijo, ki se je nadaljevalo s skupno večerjo in neformalnim druženjem.

Predstavnika slovenske delegacije sta 23. avgusta odpotovala iz Prištine v domovino.

Navkljub kratkemu času, namenjenemu uradnemu obisku predstavnikov vodstva misije, Slovenske vojske in kontingenta naših policistov na Kosovu, je takšna oblika aktivnosti nujna za  vzpostavljanje tesnejših vezi med sodelujočimi in posledično investicija za še boljše sodelovanje v prihodnosti.