Sorodne objave

 

Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu pripravil že peto dvodnevno poletno usposabljanje za varuhe evropske meje in uradnike.

Odprtja usposabljanja se je udeležila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, ki je poudarila da je v tem trenutku delati na področju mejnih zadev eden najtežjih izzivov. "Ljudje, ki delajo na področju mejnih zadev, so prvi, ki se srečujejo z naraščajočimi migracijskimi tokovi. Znotraj tega pojava lahko identificiramo različne varnostne izzive, kot so trgovina z ljudmi, teroristi na poti in podobno. Ob tem je naša naloga, da identificiramo osebe, ki potrebujejo zaščito, čeprav so prošnje za azil običajno povezane z zlorabo azilnega postopka ali nezakonitim potovalnim scenarijem. Hkrati se pričakovanja javnosti, medijev, nevladnih organizacij in politike glede ukrepov in postopkov s priseljenci bistveno razlikujejo, kar otežuje naša prizadevanja."

IMG 0836

Namestnica Bobnarjeva je poudarila, da smo skupaj v dani situaciji lahko močnejši in se zahvalila vsem partnerjem za sodelovanje in pomoč v migracijskem toku. "Takšno usposabljanje gradi skupno razumevanje izzivov, medsebojno zaupanje in razvija socialne mreže. Prav tako ustvarja varno okolje za odprto razpravo o enem največjih izzivov sedanjosti in razvija možne boljše rešitve. Čeprav smo trdno prepričani, da se migracijski tok v takšni dimenziji ne bo ponovil, se Slovenija pripravlja na morebitno drugi migracijski val vzdolž poti Zahodnega Balkana. Pri načrtovanju smo unovčili pretekle izkušnje. Izmenjava mnenj v takšni obliki je zato več kot dobrodošla."

Naloga UNHCR je sicer voditi in usklajevati mednarodne aktivnosti, katerih namen je zaščita beguncev, in reševanje s tem povezanih problemov po svetu. Poslanstvo urada Visokega komisariata ZN za begunce je ščititi pravice in dobrobit beguncev.

Dvodnevni seminar se bo zaključil jutri, na njem pa se predstavljajo nevladne organizacije evropskih držav, predstavniki UNHCR in Frontexa, Agencije za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije.