Sorodne objave

 

V Centru za oskrbo Gotenica je med 29. marcem in 23. aprilom 2010 potekal markerski tečaj za vodnike službenih psov policije. Tečaja se je udeležilo dvanajst vodnikov službenih psov iz policije in dva vodnika službenih psov iz 17. bataljona vojaške policije.

  10

Udeleženci markerskega* tečaja - deset policistov in dva vojaka skupaj z vodjo usposabljanja

* Marker je oseba, ki med vajo pri psu spodbuja plenske in/ali obrambne nagone ter ga tako pripravlja za ustrezno odzivanje.


Markerskega tečaja, ki ga je vse štiri tedne odlično vodil inštruktor iz Oddelka za šolanje službenih psov Stanislav Čurič, so se vodniki udeležili, da bi obnovili znanje in se naučili pravilnih metod markiranja.

2

 Napotki in nasveti inštruktorja Oddelka za šolanje službenih psov Stanislava Čuriča


Med tečajem so spoznali način markiranja z rokavom, naučili so se, kako vzpodbuditi plenski in obrambni nagon pri psu in kako potrditi njegove pravilne reakcije pri grizenju. Inštruktor jim je med drugim pokazal tudi, kako mora marker pravilno "sprejeti psa", ko ta z večje razdalje in zato tudi z večjo hitrostjo napade markerja. Pri tem je namreč nalet psa zelo silovit, prav tako tudi njegov ugriz, zato je izjemno pomembno, da ga marker pravilno "sprejme", saj bi lahko takšna vaja, če se izvaja napačno, pri psu čez čas povzročila resnejše okvare hrbtenice.

1

Grizenje preko ovire

3

Pomemben element markiranja, ki so ga vodniki na tečaju vadili, je tudi t. i. preizkus poguma, pri katerem se marker z intenzivnimi gestami pomika proti psu in ga poskuša prestrašiti. Obnovili so tudi "bočni korak", ki je ključen za optimalno izvedbo vaje, saj omogoča pravilno gibanje markerja, ne da bi pri tem oviral psa ali pa ga celo poškodoval.  

7

Napad markerja v vozilu


Vodniki so spoznali tudi markiranje na zaščitno obleko za živo grizenje in na zaščitno obleko iz kevlarja. Razlika pri teh dveh načinih markiranja je bistvena. Zaščitno obleko za živo grizenje, kot ji žargonsko pravijo, sestavljajo debelejši sloji, zato je tudi precej težka, marker pa je v njen bolj okoren. Po drugi strani pa je zaščitna obleka iz kevlarja tanjša, čez njo pa lahko marker obleče tudi civilno obleko in tako vajo s psom približa realni situaciji. Seveda pa tanjša zaščitna obleka pomeni tudi drugačen način markiranja, saj marker bolj intenzivno občuti prav vsak stik s psom.

8

"Ne dam rokava!"


Pri obrambah z nagobčnikom je inštruktor vodnikom natančno pokazal, kdaj in kako je treba pri psu ustrezno potrditi njegovo vedenje, in kdaj ga je treba dodatno obremeniti. Ta dva dejavnika sta namreč izjemno pomembna, saj s pravilnim izvajanjem vaj psu dvigamo samozavest in ga tako pripravimo za učinkovitejše delo na terenu. Kot so vodniki dejali, so hitro spoznali, da je markiranje za obrambo z nagobčnikom le navidez lahko, saj je za pravilno izvedbo treba vložiti veliko več moči in energije kot pri denimo markiranju na zaščitno obleko.

5

Zaustavljanje markerja z nagobčnikom


Vodja tečaja je udeležence med drugim naučil, kako izbrati ustrezno skrivališče, kako se pravilno skriti in kako iz psa "izvleči" lajež, ko ta najde skritega markerja. Zadnji teden tečaja pa so vodniki preizkusili še markiranje v večji skupini, markiranje v vozilu in se naučili, kako pravilno "sprejeti" psa, ko ta pred nami preskoči oviro.

9

Delo psa pri hujših kršitvah javnega reda in miru


Pri izvajanju nalog, kot je markiranje, se je pomembno zavedati, da so si psi zelo različni, zato je treba nenehno spremljati njihovo obnašanje. To pa pomeni, da si vodniki med tečajem za počitek niso mogli vzeti niti trenutka. Poleg tega je zaradi narave takšnega dela pomembna tudi ustrezna psihofizična pripravljenost vodnika, ki je temeljni pogoj za kakovostno markiranje.

4

Najdba markerja v gozdu


Kot so vodniki poudarili, je bilo med usposabljanjem zanimivo spremljati tudi delo psov in vodnikov Slovenske vojske. Vojaška službena psa sta namreč šolana po kinoloških merilih, ki pa se od meril policijske kinologije precej razlikujejo. "Vojaški način šolanja in dela psov je bil za nas izjemno zanimiv, marsikateri element pa bi lahko koristno vključi tudi v naše delo s psi," je dejal mariborski vodnik Sašo Zelenko.

S predanim in zavzetim delom so vodniki v štirih tednih osvojili veliko novega znanja in tečaj vsi tudi uspešno opravili.


Več o delu vodnikov in službenih psov