Sorodne objave

 

Uprava kriminalistične policije je 13. in 14. oktobra v Kongresnem centru Brdo organizirala osmo delavnico v okviru projekta Themis. Tema tokratne delavnice so bili Evropski skladi s področja notranjih zadev in iskanje revizijskih sledi pri javnih razpisih.

delavnica03

Na delavnici so poleg predstavnikov Policije in Ministrstva za notranje zadeve kot udeleženci in izvajalci sodelovali tudi predstavniki iz pravosodja, Urada RS za preprečevanje pranja denarja, Urada RS za nadzor proračuna, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Prvi dan je bil udeležencem predstavljen sistem upravljanja in nadzora Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF). Beseda je tekla tudi o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, v primeru preiskovanja in pregona goljufij na škodo Evropske unije. Predstavljene pa so bile tudi načrtovane spremembe Zakona o kazenskem postopku na področju odkrivanja in dokazovanja gospodarske kriminalitete. Drugi dan so udeleženci izvajali praktične delavnice, ki so jih vodili predstavniki policije, tožilstva in računovodskega izobraževalnega središča. Glavni cilji delavnic so bili na podlagi praktičnih primerov ugotavljati elemente različnih kaznivih dejanj, predlagati prve nujne ukrepe za dokazovanje kaznivih dejanj in identificirati pristojne službe, ki bi lahko sodelovali pri preiskavi.

delavnica04

To je bila zadnja delavnica v okviru projekta Themis. V decembru 2016 bo potekala še zaključna konferenca, kjer bodo med drugim predstavljene glavne ugotovitve v projektu in smernice ter vizija dela v prihodnje na področju boja proti goljufijam na škodo Evropske unije.

Pred kratkim je izšel tudi zbornik prispevkov z naslovom Korupcijska tveganja pri pridobivanju in porabi evropskih finančnih sredstev.