Sorodne objave

 

Društvo Ključ, center za boj proti trgovini z ljudmi, letos praznuje 15. obletnico ustanovitve in delovanja, ki so jo obeležili danes, 21. oktobra, v Ljubljani. Na slovesnosti sta zbrane nagovorila tudi namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandi Čurin.

1-20161021 142200 2-20161021 143658

Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandi Čurin sta pohvalila dobro delo Društva Ključ in njegovim predstavnikom čestitala ob 15. obletnici delovanja.


Današnjega dogodka so se udeležili še Tone Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic, Katjuša Popovič, predsednica Društva Ključ, Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, ter Tanja Hodnik, vodja Odseka za socialno varstvo na Mestni občini Ljubljana.

"Zahodne države se rade pohvalimo s svojim razvojem, demokratičnimi dosežki, vladavino prava in visoko ravnijo človekovih pravic. Poudarjamo spoštovanje posameznikove svobode in njegovega dostojanstva ter se ob pogledu na ne tako oddaljeno zgodovino zgražamo nad časom sužnjelastništva, izkoriščanja delavcev in teptanja pravic žensk in otrok. A - paradoksalno - se danes prav zahodne države, na lastnem pragu srečujemo s številnimi oblikami zlorab. Na tej točki človeštvo še vedno pada na izpitu lastne človečnosti, civiliziranosti in sočutja," je svoj nagovor začela namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar.

Pred nekaj dnevi smo obeležili evropski dan boja proti trgovini z ljudmi. Ta je žal postala globalni problem, ki je že zdavnaj presegel državne meje in s katerim se policije po vsem svetu same ne morejo soočati. Zato je nujno tesno sodelovanje med državami, institucijami in nevladnimi organizacijami.
 

banner

Društvo Ključ - Center za boj proti trgovini z ljudmi

Društvo ključ pomaga žrtvam trgovine z ljudmi, jim omogoča krizno in varno namestitev ter vključitev v program (re)integracije. Pripravlja tudi preventivne delavnice o trgovini z ljudmi za mladostnike, njihove starše in osebje na šoli, za laično in strokovno javnost, telefonsko svetovanje ter strokovno osebno svetovanje potencialnim in dejanskim žrtvam ter strokovnim delavcem.


Društvo Ključ je prva nevladna organizacija, ki je v Sloveniji začela s sistematičnim osveščanjem javnosti o tej problematiki in nudenjem pomoči žrtvam. Policija je vse aktivnosti društva od njegove ustanovitve v letu 2001 podpirala in pri njih aktivno sodelovala. V letu 2004 je bil podpisan tudi sporazum o sodelovanju med Društvom Ključ in Policijo, ki se kaže v zelo konkretnih oblikah sodelovanja, kot je medsebojno obveščanje in izmenjava informacij o žrtvah, storilcih in postopkih. Ena pomembnejših prednosti s sporazumom usklajenega delovanja društva in policije je zagotavljanje neposredne pomoči žrtvam, tudi pri reševanju konkretnih primerov, npr. pri prijetju osumljencev, ko je pričakovati istočasni stik z žrtvami trgovine z ljudmi, ki jim je treba zagotoviti takojšnjo in varno krizno namestitev.

Društvo in policija se tudi medsebojno redno obveščata o vseh novih spoznanjih in ugotovitvah, pomembnih za kvalitetno delo z žrtvami trgovine z ljudmi, najmanj enkrat letno pa organizirata skupna osnovna in specialistična izobraževanja in usposabljanja, ki se jih udeležijo tudi druge pristojne službe, npr. predstavniki državnega tožilstva ali tujih policij, saj je mednarodno sodelovanje pri obravnavi te problematike izjemno pomembno. Predstavniki različnih domačih in tujih služb tako lahko izmenjajo izkušnje in znanja s področja kazenske in procesne zakonodaje, se spoznajo z novimi metodami izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi ter prepletenosti tovrstnih kaznivih dejanj z drugimi, kot so tihotapstvo ljudi, predvsem v tranzitni fazi, korupcija, trgovanje s človeškimi tkivi, organi in krvjo, itd. Policija med drugim v redne izobraževalne programe in programe usposabljanja za policiste vključi tudi osnovne vsebine o kvalitetni, zakoniti in dostojni obravnavi žrtev trgovine z ljudmi.

Sporazum z društvom sta podpisala tudi notranje ministrstvo in vrhovno državno tožilstvo. Sporazumi so postavili nove temelje sodelovanja vladnih institucij z nevladnim sektorjem. Okrepilo se je medsebojno zaupanje, izboljšala učinkovitost obravnave tovrstnih kaznivih dejanj, zagotavljati pa so se začela tudi finančna sredstva za preventivne aktivnosti in za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi.
 

Šššc mimo ovir - računalniška igrica za najstnike o pasteh trgovine z ljudmi

Kako se izogniti pastem trgovine z ljudmi? Za otroke od 12. leta naprej je Društvo Ključ pripravilo računalniško igrico.

Igrica Šššc mimo ovir! je namenjena zgodnejšemu seznanjanju s problematiko trgovanja z ljudmi, pastmi ter tudi z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi, ki jih lahko otroci in mladi uporabijo, če se znajdejo v nevarni situaciji.


Izkoreninjenje trgovine z ljudmi je ena izmed prioritet držav in nadnacionalnih institucij na svetovni ravni. Prve so z aktivnostmi v boju proti tovrstni kriminaliteti začele razvite zahodne države, kjer so žrtve trgovine z ljudmi izkoriščane. Mednarodne organizacije so na podlagi izkušenj in predlogov držav sprejele številne konvencije, direktive in priporočila, ki naj bi države usmerjali v boju proti tovrstni kriminaliteti. "Za zapisanimi zakoni in drugimi pravnimi akti pa stoji druga, bolj neposredna raven soočanja s tem problemom. Za njegovo uspešno reševanje ni dovolj slediti zakonitosti in strokovnosti dela - pogosto je uspešnost odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja tovrstnih zlorab odvisna od prvega stika žrtve s predstavniki pristojnih institucij. Naš odziv lahko vpliva na to, ali bo žrtev naredila korak naprej, ali pa se bo vrnila v spiralo izkoriščanja," je v svojem današnjem nagovoru dejala mag. Tatjana Bobnar.

Policija ima v boju proti trgovini z ljudmi najbolj aktivno vlogo, a je klub temu le en člen v verigi, ki jo sestavljajo še pravosodni organi in nevladne organizacije. Skladno s pozitivno zakonodajo policija odkriva storilce tovrstnih kaznivih dejanj in zbira dokaze, ki jih pravosodje nato presoja in odloča o odgovornosti osumljenih trgovine z ljudmi. Nevladne organizacije pa imajo v tem procesu pomembno vlogo pri osveščanju javnosti in nudenju pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Le tako in le skupaj lahko zaščitimo žrtve, ki jih, žal, ni malo. V Sloveniji smo od leta 2010 identificirali 161 žrtev trgovine z ljudmi, od tega 47 samo lani. Pri nas je najpogostejša oblika spolno izkoriščanje, ki zajema kar 96 odstotkov vseh žrtev. Od teh jih je več kot 90 odstotkov žensk, med žrtvami pa so tudi štirje otroci. Največ žrtev prihaja iz Romunije in Ukrajine, ki jih je skupaj več kot 40 %. Sledijo žrtve iz Srbije, Dominikanske Republike in Slovenije. Za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je bilo v preteklih šestih letih obsojenih 31 storilcev.
 

spolne zlorabe

 

Nehote lahko postanem žrtev trgovine z ljudmi 

Kaj se mi lahko zgodi in kako si lahko pomagam? 

"Spoznala sem Matica. Ful je bil prijazen. Zaljubila sem se vanj. Bil je nekaj let starejši od mene, imel je dober avto in veliko keša. Z njim sem izgubila nedolžnost. Nekega dne (spet sem špricala pouk) sva se odpeljala v Italijo na izlet. V bližini Trsta sva se ustavila, rekel mi je, naj počakam v avtu, ker se mora z nekom pogovoriti. Videla sem, kako se pogovarja z enim od svojih frendov, ki sem ga že poznala. Nekaj sta si izmenjala. Prišla sta k avtu. Matic mi je rekel, da mi bo Renato nekaj ur delal družbo, ker ima on nek opravek. Po polurni vožnji mi je Renato povedal, da me je Matic prodal za 5.000 evrov, da ima moj potni list in da brez njega ne morem nikamor. Najprej sem mislila, da se zeza ..."


V zadnjih letih pa je, tako pri nas kot v drugih evropskih državah, zaznati tudi vedno več primerov prisilnega dela in izkoriščanja delavcev. Za odkrivanje tovrstnih primerov si prizadevajo tako inšpekcijski organi kot tudi policija, ki je samo v preteklem letu preiskovala skoraj 5.000 kaznivih dejanj v zvezi s kratenjem pravic delavcev.
 

 E-priročnik za preprečevanje prikritega prisilnega dela 01 prisilno delo

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi se je letos usmerila na osveščanje podjetij in delodajalcev in pri tem sledila dobri praksi iz Danske. Rezultat je slovenska različica e-priročnika za preprečevanje prikritega prisilnega dela. Praktično preventivno orodje omogoča upravljanje tveganj in vključuje korake, s katerimi se je mogoče izogniti vpletenosti v trgovino z ljudmi. Interaktivni priročnik je namenjen zlasti podjetjem. 


"Ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki smo ga obeležili 18. oktobra, je bilo sporočilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi usmerjeno na preprečevanje prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. To je ena skrb vzbujajočih pojavnih oblik trgovine z ljudmi predvsem v panogah, kot so gradbeništvo, kmetijstvo, tekstilna industrija itd. V ta namen smo pripravili spletno platformo, ki je nov kamenček v mozaiku preventivnih aktivnosti, namenjenih osveščanjem predvsem podjetij, ki zaposlujejo veliko nekvalificiranih delavcev, ki delavce najemajo preko zaposlitvenih agencij in tistim, ki pogosto angažirajo podizvajalce. Apel torej slednjim, da se z uporabo tega praktičnega preventivnega orodja, ki je dostopno na spletni strani notranjega ministrstva in policije, izognejo vpletenosti v trgovino z ljudmi," je poudaril nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandi Čurin. Za osveščenost delavcev si že vrsto let prizadevata tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Slovenska filantropija.

Obravnava trgovine z ljudmi je izjemno zahtevna, zato je zelo pomembno osveščanje ljudi, predvsem potencialnih in dejanskih žrtev, ki so pogosto zaradi eksistenčne stiske, nevednosti in občutka nemoči ujete v brezizhoden položaj. "Nevladne organizacije ste zato naš nepogrešljiv partner, saj imate ključno vlogo pri stopanju v stik z njimi. V vseh teh letih smo skupaj z vašo pomočjo mnoge žrtve potegnili iz začaranega kroga zlorab," je poudarila Bobnarjeva, ki je izrazila željo, da bi takšno delo še nadgrajevali, ter predstavnikom Društva ključ čestitala ob 15-letnici delovanja.
 

ukrepajmo-logo


 Preventivni nasveti - trgovina z ljudmi in prostitucija

Boj proti trgovini z ljudmi

Anonimna e-prijava trgovine z ljudmi e-prijava trgovine z ljudmi