Sorodne objave

 

Nadaljujeta se kriminalistična preiskava v zdravstvu in notranjevarnostna preiskava v policiji, ki se nanašata na sume storitev več kaznivih dejanj, kot so sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje ter nedovoljeno dajanje in sprejemanje daril.

Ljubljanski kriminalisti so 11. oktobra 2016 izvajali zaključno akcijo v povezavi s sumi korupcijskih kaznivih dejanj, ki so se nanašala na preskakovanje čakalnih vrst pri zdravstvenih storitvah in na zaposlovanje v zdravstvu. 45 kriminalistov in policistov Policijske uprave Ljubljana je na podlagi odredb sodišča in skladno z usmeritvami Specializiranega državnega tožilstva RS opravilo 18 hišnih preiskav, pri katerih so bili zaseženi predmeti in listine, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku. Istočasno so kriminalisti opravili tudi večje število razgovorov in zaslišanj. Enega osumljenca so pridržali, zaslišan je bil pri preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil hišni pripor. 

Omenjena kriminalistična preiskava se je pričela sredi leta 2015, ko so bile pridobljene prve informacije o sumu korupcije pri zaposlovanju v zdravstvu, v nadaljevanju pa tudi v povezavi z opravljanjem zdravstvenih storitev. V predkazenskem postopku so kriminalisti, skladno z Zakonom o kazenskem postopku in usmeritvami Specializiranega državnega tožilstva RS, zbirali obvestila, dokazne predmete in listine, pri čemer so bili uporabljeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi.

V predkazenskem postopku so se potrdili sumi storitve 23 korupcijskih kaznivih dejanj, med katerimi so kazniva dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1, nedovoljenega dajanja daril po 242. členu KZ-1 in nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu KZ-1. Kaznivih dejanj je osumljenih 14 fizičnih oseb in dve pravni osebi.

Preiskava je pokazala, da so posamezniki, ki delujejo v zdravstvu, v zameno za protiusluge omogočali preskakovanje čakalnih vrst pri različnih zdravstvenih storitvah, kot so pregledi ali operacije. Dejanja so se v večini primerov izvrševala preko posrednika, ki je izkoriščal dobro poznavanje sistema izvajanja zdravstvenih storitev in poznavanje posameznikov znotraj tega sistema. Tovrstne storitve so se opravljale v zameno za denar, različne usluge in materialne dobrine, ki so znašale od nekaj sto do več tisoč evrov. Med osumljenimi so posredniki, dajalci nagrad oziroma daril in njihovi prejemniki, med katerimi so trije zdravniki.

Za kazniva dejanja nedovoljenega dajanja daril in nedovoljenega sprejemanja daril je predpisana kazen do šestih let zapora, za kazniva dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje pa kazen do štirih let zapora.

Glede na to, da je bila v preiskavi pridobljena velika količina dokaznih predmetov in dokumentacije, predkazenski postopek na policiji še poteka.

Na podlagi ugotovitev ljubljanskih kriminalistov, da so tudi policisti osumljeni korupcijskih kaznivih dejanj, smo na Generalni policijski upravi uvedli notranjevarnostno preiskavo.

Za pet policistov, ki so osumljeni storitve kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril po 242. členu KZ-1, smo vsa zbrana obvestila, dokazne predmete in listine odstopili Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS. Podrobnosti o poteku preiskave ne moremo posredovati javnosti, ker sume teh kaznivih dejanj obravnava posebni oddelek, smo pa v stiku z njimi. 

V okviru delovnopravnih postopkov smo zaradi dejstva, ker imajo kršitve vse znake kaznivega dejanja in zaradi naklepnih hujših kršitev pogodbe o zaposlitvi in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, zoper dva uslužbenca policije uvedli postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Hkrati jima je bil izdan tudi sklep o prepovedi opravljanja dela za čas trajanja postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Javnemu uslužbencu se za čas prepovedi opravljanja dela odvzame orožje in službena izkaznica ter onemogoči dostop do evidenc, prekličejo se tudi vsa gesla za dostop do baz podatkov, ki jih uporablja policija.

Poleg omenjenih izrednih odpovedi smo zoper tri uslužbence policije podali predlog za izdajo opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi hujše kršitve pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, kršitev pa ima tudi vse znake kaznivega dejanja. 

Glavne kršitve uslužbencev policije so v tem, da so več osebam omogočili polete s policijskim helikopterjem v zameno za protiusluge (omogočanje preskakovanje čakalnih vrst pri različnih zdravstvenih storitvah …). S tem so uslužbenci policije osumljeni storitve kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja daril po 242. členu KZ-1 in tudi kršitev Navodila za uporabo policijskih helikopterjev, Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravil letenja policijskih in carinskih zrakoplovov, pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, navodil delodajalca in internih aktov policije.

V skladu s Pravili o izvajanju nadzora v policiji smo odredili izredni strokovnim nadzor nad delom Letalske policijske enote. Strokovni nadzor bo v skladu s pravili za izvajanje nadzorov opravljen na področjih upravnega in finančnega poslovanja, organizacijskih in kadrovskih zadev, pritožb, notranje varnosti in drugih. Po opravljenem strokovnem nadzoru bodo glede na ugotovitve generalnemu direktorju predlagani ustrezni ukrepi.

Poleg teh ukrepov je bil tudi vodja Letalske policijske enote začasno za 6 mesecev premeščen na drugo delovno mesto. Letalsko enoto policije trenutno po pooblastilu vodi dosedanji pomočnik vodje Letalske policijske enote.

Notranjevarnostna preiskava se prav tako nadaljuje, pričakujemo, da bodo delovnopravni in organizacijski ukrepi še sledili.