Sorodne objave

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v četrtek, 27. oktobra 2016, pripravil srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta predstavili namen srečanja in aktualne aktivnosti ter ugotovitve Varuha na področju okoljske problematike. Gostje tokratnega srečanja so bili predstavniki policije, Benjamin Franca iz Sektorja za splošno kriminaliteto Uprave kriminalistične policije, Alojz Sladič iz Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje v Sektorju splošne policije Uprave uniformirane policije in Martin Koželj iz Sektorja za policijska pooblastila in preventivo Službe generalnega direktorja policije.

Udeleženi predstavniki civilne družbe so sodelovali z vprašanji o policijskih pristojnosti s področja okolja in prostora. Sodelujoči so se dotaknili perečih tematik, kot so onesnaževanje z malimi kurilnimi napravami in sežiganjem materialov, problematika divjih odlagališč in ravnanja z nevarnimi odpadki, prav tako so bile obravnavane težave, s katerimi se srečujejo udeleženci postopkov prostorskega načrtovanja. Predstavniki policije so pojasnili, da pri svojem delu najpogosteje delujejo na podlagi prijav, na osnovi katerih nato v okviru pristojnosti vodijo preiskavo. Poudarili so, da je potrebno pristojnosti policije ločevati od pristojnosti inšpekcije, pristojne za okolje in prostor. Sicer z Inšpekcijo RS za okolje in prostor tesno sodelujejo, vendar skladno z veljavno zakonodajo ne morejo posegati na področje drugih organov. To je pomembno predvsem takrat, ko gre za pooblastila, vzpostavljena z namenom preprečevanja onesnaževanja, kar je v veliki meri pridržano ravno inšpekciji za okolje. Najpogostejši ukrep policije v tovrstnih primerih je poročilo pristojni inšpekcijski službi v nadaljnje ukrepanje. Udeleženci se sicer strinjajo, da je treba v Sloveniji okrepiti pristojnosti organov z namenom zagotoviti konkretnejše uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja.


Več o srečanju najdete v sporočilu za javnost na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.