Sorodne objave

 

Slovenska policija je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi razkrila kriminalno združbo, ki je oskrbovala evropski trg z večjimi količinami prepovedanih drog. Kriminalistična preiskava, v kateri smo zasegli kar 875 kg različnih drog, je ena izmed najobsežnejših v zadnjih letih. Več o preiskavi smo predstavili na današnji novinarski konferenci.

IMG 8848

Podrobnosti preiskave so predstavili (z leve): Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper, mag. Branko Japelj, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in mag. Harij Furlan, vodja Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, višji državni tožilec.


Zvočni posnetek izjave mag. Branka Japlja (mp3) 

Zvočni posnetek izjave mag. Harija Furlana (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Deana Juriča (mp3) 

Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov (mp3) 

V torek, 15. novembra 2016, so koprski kriminalisti izvedli zaključno akcijo v kriminalistični preiskavi, poimenovani Viking 2016, v kateri so bili prijeti osumljenci v Sloveniji in na Nizozemskem. Skupno je bilo prijetih deset osumljencev v Sloveniji (državljani Slovenije, Hrvaške in BIH) in trije osumljenci na Nizozemskem (državljani Nizozemske in BIH). Na naslovih bivanja prijetih so bile opravljene hišne preiskave in zoper vse odrejena policijska pridržanja. Istočasno je bila izvedena preiskava enega izmed prostorov skladiščenja oz. pretovarjanja prepovedane droge na območju Italije.

V okviru preiskave je bilo skupno zaseženih 875 kg (bruto teže) različnih prepovedanih drog, in sicer 216 kg hašiša, 38 kg kokaina, 45 kg heroina, 123 kg amfetamina in 453 kg kanabisa.

foto-8

Kriminalistična preiskava se je začela na podlagi ugotovitev koprskih kriminalistov, da najmanj trije osumljenci, državljani Slovenije, povezani s podjetjem s sedežem na območju Kopra, sodelujejo v organizirani mednarodni kriminalni združbi, ki se ukvarja s tihotapstvom velikih količin prepovedanih drog. Februarja 2016 so kriminalisti začeli zoper identificirane osumljence izvajati sodno in tožilsko odobrene prikrite preiskovalne ukrepe. Vodenje in usmerjanje kriminalistične preiskave je prevzelo Specializirano državno tožilstvo RS, državna tožilca Izidor Rojs in Maja Veber Šajn.

Kmalu po začetku preiskave se je ugotovilo, da se osumljenci na območju Slovenije dogovarjajo o tihotapstvu prepovedanih drog. Tihotapstvo so izvajali s slovenskimi tovornimi vozili, pri čemer prepovedanih drog praviloma niso ne prevzemali ne prevažali po ozemlju Slovenije. Angažirani vozniki tovornih vozil so po napotkih treh slovenskih državljanov opravljali legalne prevoze tovora po posameznih evropskih državah, med legalnim tovorom pa so pogosto prevažali tudi skrite prepovedane droge. Tihotapstvo drog se je izvajalo predvsem iz Španije, Nizozemske in Italije, v Nemčijo, Švico, Norveško, Finsko in Švedsko.

foto-3

Glede na izvrševanje prevozov prepovedanih drog izven meja Slovenije je bilo vzpostavljeno sodelovanje s tujimi policijami, na območju katerih so bili prevozi opravljani oz. na katerih so se odvijala srečanja in dogovori osumljencev, pri tem pa je aktivnosti koordiniral tudi Europol. V okviru mednarodnega sodelovanja v kriminalistični preiskavi je potekala izmenjava podatkov z varnostnimi organi Finske, Nizozemske, Švedske, Norveške, Nemčije, Švice, Hrvaške, Srbije in Italije (Guardia di Finanza).

S prikritimi preiskovalnimi ukrepi je bilo ugotovljeno, da združba nenehno novači nove prevoznike – voznike tovornih vozil za izvajanje tihotapstva. Identificiranih je bilo kar 13 voznikov tovornih vozil. Poleg tega se je ugotovilo, da prevoze prepovedanih drog koordinirajo trije osumljeni z bivališčem na Nizozemskem. Ti so usmerjali slovenske člane združbe, kam naj napotijo voznike za prevzem prepovedane droge in kam naj prepovedano drogo dostavijo.

V okviru kriminalistične preiskave so bili s pomočjo sodelujočih tujih policij izvedeni zasegi prepovedanih drog ter prijetja vpletenih prevoznikov:

 • 16. 3. 2016 zaseg 78 kg hašiša in 32 kg kanabisa na Švedskem - prijetje dveh voznikov (drž. Slovenije in Srbije),
 • 18. 5. 2016 zaseg 88 kg kanabisa v Italiji na meji s Francijo - prijetje enega voznika (drž. Slovenije),
 • 1. 6. 2016 zaseg 100 kg kanabisa na Norveškem - prijetje prevzemnika prepovedane droge (državljan Albanije),
 • 9. 6. 2016 zaseg 64 kg kanabisa v Švici - prijetje enega voznika (državljan Slovenije),
 • 17. 6. 2016 zaseg 45 kg kanabisa, 80 kg hašiša, 3 kg kokaina ter 1 kg snovi za mešanje s kokainom na Švedskem - prijetje dveh voznikov (državljan BIH in Hrvaške),
 • 28. 10. 2016 zaseg 65 kg kanabisa v Nemčiji - prijetje voznika in dveh prevzemnikov (državljan Slovenije in državljana Nemčije)
 • 18. 11. 2016 smo bili od nemških varnostnih organov obveščeni o najdbi in zasegu dodatnih 10 kg kanabisa na hišni preiskavi pri enem izmed prijetih osumljencev.

Med preiskavo smo zbrali tudi dovolj dokazov za dokazovanje vpletenosti članov iste hudodelske združbe v pretekle zasege prepovedanih drog:

 • decembra 2014: zaseg 58 kg hašiša na Norveškem - prijet voznik, državljan Slovenije,
 • decembra 2014: zaseg 22 kg amfetamina in 6 kg kokaina na Norveškem – prijet voznik, državljan Srbije,
 • aprila 2015: zaseg 25 kg kokaina v Angliji – prijet voznik, državljan Slovenije,
 • aprila 2015: zaseg 45 kg heroina v Angliji – prijet voznik, državljan Slovenije,
 • april 2015: zaseg 50 kg kanabisa - prijet voznik, državljan Slovenije,
 • novembra 2015: zaseg 101 kg amfetamina ter 3 kg kokaina na Finskem – prijeta 2 voznika, državljana Črne gore.

Večina prijetih voznikov tovornih vozil v tujini je bila zaradi vpletenosti v tihotapstvo prepovedanih drog že pravnomočno obsojena.

Glede na skupno količino zaseženih prepovedanih drog v kriminalistični preiskavi ocenjujemo, da bi si hudodelska združba lahko ob grosistični preprodaji teh drog pridobila protipravno premoženjsko korist v razponu med 4 in 10 milijoni evrov, upoštevajoč cene posameznih vrst drog v Sloveniji in drugih namembnih državah. Če bi zasežena prepovedana droga dosegla končne uporabnike, bi ta vrednost lahko presegla 20 milijonov evrov.

Upoštevajoč, da je del slovenske hudodelske združbe prejemal plačilo za prevoz kilograma kanabisa v znesku najmanj 500 evrov, ocenjujemo, da si je slovenski del združbe samo z izvajanjem prevozov prepovedanih drog pridobil med 400.000 in enim milijonom evrov protipravne premoženjske koristi.

Koprski kriminalisti so podali na Okrožno sodišče v Celju kazenske ovadbe zoper skupno 19 osumljencev (en osumljeni je še starejši mladoletnik) zaradi utemeljenega suma storitve 14 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog (po III. odstavku 186. člena KZ-1B). Za storjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora v trajanju od pet do petnajst let zapora.

Kazenske ovadbe so bile podane zoper 13 slovenskih državljanov (starih med 17 in 64 let, stanujočih na območju Kopra, Ljubljane, Celja, Bleda, Zagorja ob Savi in Lesc), 2 nizozemska državljana (stara  51 in 52 let), 3 bosanske državljane (stare med 45 in 47 let) in 33 letnega državljana Srbije.


Kriminalistična preiskava Viking 2016 ena najobsežnejših v zadnjih letih

Kriminalistična preiskava mednarodno organizirane kriminalne združbe je ena izmed najobsežnejših v zadnjih letih, saj je združba skrbela za grosistično oskrbovanje evropskega trga s prepovedanimi drogami. Člani združbe so za potrebe drugih kriminalnih združb organizirali in izvedli transport drog od skladišč do držav, kjer so druge kriminalne združbe potrebovale drogo. Obravnavana združba je bila zadolžena za logistiko v verigi preprodaje prepovedanih drog, ki so jih skupaj z zakonitimi tovori razvažali po celotnem območju EU in tako prikrivali svojo osnovno dejavnost.

V sodelovanju s tujimi policijami smo že nekaj let ugotavljali, da so bili v več postopkih po celotni EU, v katerih so bile zasežene prepovedane droge, udeleženi tovornjaki s slovenskimi registrskimi številkami. Tovorna vozila so bila last podjetij, ki so bila registrirana v Sloveniji, vozniki pa so bili državljani različnih držav Zahodnega Balkana.

Sprožili smo preiskavo, v kateri smo se povezali s policijami iz več evropskih držav z namenom, da odkrijemo sostorilce iz Slovenije. Preiskava je pokazala, da so lastniki podjetij in špediterji povezani z organizacijo transportov prepovedane droge. S slovensko logistično podporo podjetij, tovornjakov in prevoznikov so člani mednarodne organizirane kriminalne združbe na Nizozemskem organizirali prevoze prepovedanih drog, pri čemer je bilo velikokrat težje zagotoviti legalni tovor kot pa prepovedano drogo.

Zasežena prepovedana droga je bila namenjena širšemu evropskemu trgu in ne slovenskemu. V okviru odličnega mednarodnega sodelovanja smo pripomogli k zmanjšanju ponudbe prepovedanih drog na ravni EU in aretirali člane ene izmed največjih mednarodnih kriminalnih združb v Evropi, ki so v večini izvirali z območja Bosne in Hercegovine.

Sicer pa ugotovitve kriminalističnih preiskav zadnjih let kažejo, da skozi Slovenijo potekajo mednarodni tokovi tihotapljenja prepovedanih drog, ki izvirajo predvsem z območja Zahodnega Balkana. V Sloveniji delujejo člani mednarodnih kriminalnih omrežij, ki z izvrševanjem kriminalnih aktivnosti pridobivajo veliko premoženjsko korist. Z dolgoročnim izvajanjem kaznivih dejanj in načrtno uporabo kompleksnih načinov pranja denarja in vlaganja v zakonite posle pridobivajo velik vpliv v družbi in gospodarstvu. Problematika prepovedanih drog je tako zelo kompleksna, dinamična in ima večplasten vpliv na družbo.

Slovenski trg prepovedanih drog je mrežno organiziran, v okviru katerega delujejo kriminalne združbe, ki se medsebojno povezujejo neposredno preko vodilnih članov ali posredno preko povezanih posameznikov. Za prevoze prepovedanih drog uporabljajo kurirje, ki jih novačijo preko posrednikov. Običajno gre za slovenske državljane, ki v preteklosti še niso bili obravnavani za kazniva dejanja in tako pri prehodu meje vzbudijo manjši sum. Vodilni člani združb imajo s kurirji zelo malo stikov oziroma so zgolj posredni. Neposredno ravnanje z drogami in njihovo skladiščenje tako na izvornem območju kot v ciljni državi pa poteka po odločitvah vodilnih članov kriminalnih združb. 

Kriminalne združbe tihotapijo različne vrste prepovedanih drog in jih ponujajo za nadaljnjo prodajo na ulični ravni. Takšen pristop (ang. polydrug) jim omogoča večjo prilagodljivost, predvsem pa povečanje dobička. Poleg tradicionalno prisotnih in prevladujočih prepovedanih drog, kot so različni derivati konoplje (rastlinska konoplja, hašiš, hašiševo olje itd.), heroin, kokain in sintetične droge, ponujajo tudi anabolične steroide in hormone.

Ciljne regije mednarodnih tihotapskih tokov prepovedanih drog so zelo odvisne od vrste prepovedanih drog in mednarodne umeščenosti kriminalnih skupin ter njihovih vodilnih članov. Kriminalno aktivni posamezniki in skupine v Sloveniji praviloma delujejo kot del mednarodnega kriminalnega omrežja, katerega moč temelji na obsežni izseljenski skupnosti po celotni EU. Najbolj pogoste ciljne države so države zahodne in srednje Evrope (Belgija, Nizozemska, Švica, Avstrija, Nemčija) in Skandinavije (Norveška, Švedska, Finska in Danska).

Slovenski trg prepovedanih drog je tako po finančnem kot količinskem obsegu majhen in ne omogoča dolgoročnega razvoja kompleksnejših struktur kriminalnih združb. Trg je oskrbovan s kriminalnimi aktivnostmi organiziranih skupin in posameznikov, ki so del mednarodnih tokov prepovedanih drog, njihovo delovanje pa je zaradi velikih zaslužkov praviloma priložnostno. 


Statistični podatki

Slovenska policija je v letu 2016 do vključno oktobra obravnavala skupno 317 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete in 494 osumljencev. V primerjalnem lanskem obdobju do vključno oktobra 2015 pa smo obravnavali skupno 206 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete in 374 osumljencev.