Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami smo policisti pripravili številne aktivnosti. Prisotni bomo tudi na stojnicah v središčih večjih mest, kjer bomo skupaj z nevladnimi organizacijami svetovali mimoidočim. Vabimo tudi predstavnike medijev, da se nam pridružijo, in sicer pri izjavi za javnost, ki bo v petek, 25. novembra 2016, ob 10. uri, v Ljubljani.

V sodelovanju z lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi institucijami (npr. centri za socialno delo, zdravstveni domovi) bomo policisti in policistke občanom delili preventivno gradivo, jim svetovali o pomenu prijave nasilja nad ženskami in jih tudi tudi na splošno informirali o problematiki nasilja v družini, o zakonodaji in pooblastilih policije na tem področju, o možnostih pomoči žrtvam nasilja itd. Posebej nas bodo zanimale povratne informacije in pripombe občanov: predvsem, kako bi lahko bila policija učinkovitejša pri odkrivanju in preprečevanju nasilja nad ženskami.

Podrobneje bodo prizadevanja policije 25. novembra ob 10. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani predstavili:

  • namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar,
  • predstavnik Društva za nenasilno komunikacijo in
  • predstavnik Društva SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja.


Spoštovani predstavniki medijev, vljudno vabljeni!

Presernov trg policistkaNe le v centru Ljubljane, ta konec tedna bomo stojnice s preventivnim gradivom postavili tudi v središčih in večjih nakupovalnih centrih drugih slovenskih mest (Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto, Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Koper).

Vas zanima, kje in kdaj bomo prisotni na stojnicah?

Oglejte si celoten seznam