Sorodne objave

 

V četrtek in petek, 1. in 2. decembra, je na Brdu potekala zaključna konferenca projekta Themis. Projekt je bil namenjen usposabljanju kriminalistov in drugih interesnih skupin za izboljšanje odkrivanja in preiskovanja goljufij na škodo Evropske unije. Zaključne konference se je udeležil tudi generalni direktor policije Marjan Fank.

IMG 8874"Vsi, ki smo kakor koli vpeti v zagotavljanje varnosti in pravnega reda države, se zavedamo, da zaostrene gospodarske razmere ustvarjajo odlične pogoje za razmah tveganj in zlorab finančnih sredstev. Zaščita finančnih interesov Evropske unije je postala ena od prioritet v Sloveniji, kar kažejo tudi rezultati vedno več odkritih kaznivih dejanj. Slovenska policija je del velikega varnostnega sistema Evropske unije. Med njene naloge spada tudi zaščita finančnih interesov EU. K temu nas od leta 2008 zavezuje tudi zakonodaja. Od inkriminacije kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije zaznali povečanje števila teh kaznivih dejanj in tudi povečanje protipravno pridobljene premoženjske koristi. V preteklosti so se v predkazenskem postopku pojavljale določene težave, in sicer na področju upravljanja strukturnih skladov, sklada za regionalni razvoj, evropskega socialnega sklada in kohezijskih skladov. Pokazala se je tudi potreba po dodatnem znanju na področju zakonodaje, (pre)poznavanja tovrstnih kaznivih dejanj, možnostih mednarodnega sodelovanja in pridobivanja dokazov iz tujine ter poznavanja nacionalnih in evropskih institucij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem goljufij na škodo Evropske unije. Ravno te teme so bile na osmih delavnicah tudi predstavljene. Zato z zadovoljstvom ugotavljam, da je projekt Themis dosegel svoj namen," je v svojem nagovoru dejal generalni direktor policije Marjan Fank.

Na devetih dogodkih (osmih delavnicah in zaključni konferenci) je sodelovalo več kot 60 strokovnjakov, skupaj pa se je dogodkov udeležilo več kot 500 slušateljev iz policije, različnih ministrstev, uradov, služb itd. V okviru dogodkov smo v Sloveniji gostili tudi strokovnjake iz tujine, in sicer iz Europola, Eurojusta, OLAF-a, Evropske komisije in OECD-ja.

Projekt Themis je izpostavil potrebo po zavedanju, da so finančna sredstva EU sredstva, ki jih v proračun prispevamo državljanke in državljani EU, zato jih moramo kot taka tudi zaščititi pred zlorabami.

IMG 8867

"Ugotovitve v projektu kažejo, da obstajajo vrzeli na področju zaščite finančnih interesov EU, ki smo jih deloma s projektom zapolnili, veliko pa jih ostaja še odprtih. Pozitivni rezultati projekta se že kažejo v povečanju števila prijav kaznivih dejanj, osebnem poznavanju akterjev, ki se ukvarjajo z bojem proti goljufijam, kar velikokrat pripomore k učinkovitejšemu delovanju. V prihodnje bo ključnega pomena medinstitucionalno sodelovanje med različnimi organi in mednarodno sodelovanje," je dejal Slavko Koroš, vodja projekta Themis.

Projektno delo je metoda, s katero bomo lahko tudi v prihodnje analizirali določene situacije in na podlagi ugotovitev izboljšali stanje. Ker se besede pozabijo, če niso zapisane, se je projektna skupina trudila in med trajanjem projekta zbirala strokovne prispevke, ki jih je združila v osem zbornikov. Trenutno pa je v tisku tudi že druga strokovna monografija, ki bo vključevala bistveno vsebino celotnega projekta. Vsa gradiva so dostopna tudi v elektronski obliki na spletni strani policije.

Zaključne konference so se udeležili še dr. David Smolej, pomočnik vodje projekta Themis, mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Jure Mekinc in Igor Zalokar iz Urada RS za nadzor proračuna, Helena Jenko iz Računskega sodišča RS, Benedikt Jeranko iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, izr. prof. dr. Branko Lobnikar iz Fakultete za varnostne vede, Irena Brcko Kogoj iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Dragan Obolnar iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, Renata Vodnjov iz Specializiranega državnega tožilstva RS in številni drugi strokovnjaki.

Projekt Themis se je uradno začel 15. septembra 2014 in bo trajal do 31. decembra 2016. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske komisije, ki je za izvedbo projekta namenila več kot 196.000 evrov ali 90 % vrednosti celotnega projekta.