Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Makedonijo napotila enajsto skupino policistov. Med 7. decembrom 2016 in 6. januarjem 2017 bodo za izvajanje skupnega nadzora pri prehajanju državne meje na makedonskem ozemlju v okviru skupnega ukrepanja pri upravljanju toka povečanega števila migrantov skrbeli tudi policistka in sedem policistov iz Slovenije.

Tam bodo naloge opravljali policistka Katja Kocijančič iz Specializirane enote za nadzor državne meje v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi ter policisti Peter Preinfalk iz Policijske postaje Grosuplje (Policijska uprava Ljubljana), Benjamin Gosar iz Postaje letališke policije Brnik (PU Kranj), Damjan Horvat iz Postaje za izravnalne ukrepe Koper (PU Koper), Damijan Pernek iz Policijske postaje Ljubljana Bežigrad (PU Ljubljana), Davor Jovanovič iz Postaje mejne policije Središče ob Dravi (PU Maribor), Stanko Pintarič iz PPIU Murska Sobota (PU Murska Sobota) in Marko Škedelj iz Policijske postaje Novo mesto (PU Novo mesto).

IMG 9701 zm

 Dan pred odhodom jih je sprejela namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar. Temu dogodku in delovnemu srečanju so prisostvovali še vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi Vladimir Pocek in Roman Čoh iz istega sektorja, Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na GPU ter vodja desete skupine, ki ji je pred dnevi potekel mandat in se je že vrnila domov.

IMG 9714 obd zm

Policisti bodo svoje naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica (Police Station for Border Control and Border Surveillance Bogorodica) in izven mejnega prehoda Bogorodica. Makedonskim policistom bodo po potrebi pomagali v začasnem prehodnem centru Gevgelija (Temporary Transition Centre – Gevgelija), kjer poteka sistem registracije migrantov. Slovenski policisti bodo naloge izvajali v delovni policijski uniformi in uporabljali bodo službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi