Sorodne objave

 

Policija vabi zainteresirane kandidate za policiste k sklenitvi delovnega razmerja in vpisu na izobraževanje v višješolski študijski program Policist. Zainteresirani kandidati naj pošljejo vlogo za zaposlitev ter ostale izpolnjene obrazce najkasneje do 3. marca 2017, in sicer tako, kot je navedeno v javni objavi.

Pomembno za dijake zadnjega letnika!

 Kandidati, ki do konca razpisnega roka ne bodo izpolnili pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe (V. stopnja izobrazbe) ali vozniškega izpita B-kategorije, imajo možnost, da dokazilo o izpolnjevanju pogoja pošljejo naknadno, najkasneje do 14. julija 2017.


Kandidati, ki bodo uvrščeni v izbirni postopek, bodo opravljali:

  • preizkus telesnih zmogljivosti
  • psihološki pregled,
  • razgovor z izbirno komisijo in
  • zdravniški pregled.


Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli, za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa od 1. oktobra 2017. Po uspešno zaključenem izobraževanju bo s kandidati predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

kandidati zaprisega

Za dodatne informacije lahko vsak delovni dan med 10. in 12. uro pokličete na Urad za organizacijo in kadre:

  • Natašo Stušek (telefonska št. 01 428 40 68) ali
  • Uršo Kirn Pečnik (telefonska št. 01 428 43 04).