Policija vabi zainteresirane kandidate za policiste k sklenitvi delovnega razmerja in vpisu na izobraževanje v višješolski študijski program Policist. Zainteresirani kandidati naj pošljejo vlogo za zaposlitev ter ostale izpolnjene obrazce najkasneje do 3. marca 2017, in sicer tako, kot je navedeno v javni objavi.

Pomembno za dijake zadnjega letnika!

 Kandidati, ki do konca razpisnega roka ne bodo izpolnili pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe (V. stopnja izobrazbe) ali vozniškega izpita B-kategorije, imajo možnost, da dokazilo o izpolnjevanju pogoja pošljejo naknadno, najkasneje do 14. julija 2017.


Kandidati, ki bodo uvrščeni v izbirni postopek, bodo opravljali:

  • preizkus telesnih zmogljivosti
  • psihološki pregled,
  • razgovor z izbirno komisijo in
  • zdravniški pregled.

 

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli, za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa od 1. oktobra 2017. Po uspešno zaključenem izobraževanju bo s kandidati predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

 

kandidati zaprisega

 

Javna objava za sklenitev delovnega razmerja,

v celoti, vključno z razpisnimi pogoji in vsemi obrazci,

je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

 

 

Za dodatne informacije lahko vsak delovni dan med 10. in 12. uro pokličete na Urad za organizacijo in kadre:

  • Natašo Stušek (telefonska št. 01 428 40 68) ali
  • Uršo Kirn Pečnik (telefonska št. 01 428 43 04).