Sorodne objave

 

Skupina šestih slovenskih policistov bo med 15. februarjem in 17. marcem 2017 v okviru upravljanja s povečanim tokom migrantov pomagala makedonskim kolegom pri izvajanju skupnega nadzora nad prehajanjem makedonske državne meje.

V Makedonijo odhajajo: Tamara Bizjak iz Policijske postaje Novo mesto (kot vodja napotenih policistov), Bojan Šumah iz Specializirane enote za nadzor državne meje, Aleš Zorjan iz Postaje mejne policije Središče ob Dravi, Branko Lebar iz Policijske postaje Ljubljana Moste, Marjan Cigut iz Postaje pomorske policije Koper in Simon Turšič iz Postaje prometne policije Kranj.

IMG 7443

 Trinajsto skupino v Makedonijo napotenih policistov je dan pred odhodom sprejel generalni direktor policije Marjan Fank. Sprejema in delovnega srečanja so se udeležili še vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije Vladimir PocekRoman Čoh, prav tako iz Sektorja za mednarodne policijske operacije, in Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije. Veliko praktičnih in koristnih informacij o delu v Makedoniji pa je kolegom, ki se odpravljajo tja, ob današnji priložnosti predal vodja prejšnje, 12. skupine policistov, Boštjan Žula iz PP Žalec.


Policisti bodo svoje naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica in zunaj mejnega prehoda Bogorodica. Makedonskim policistom bodo po potrebi pomagali tudi v začasnem prehodnem centru Gevgelija, kjer poteka sistem registracije migrantov. Slovenski policisti bodo naloge izvajali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo službena vozila slovenske policije.

13 skupina makedonija

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi