Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Marjan Fank je danes, 30. marca 2017, slavnostno prevzel prvi slovenski prevod UNESCO-ve Deklaracije o načelih strpnosti. Izročila sta mu jo predstavnika Izobraževalnega centra Eksena Ajda Bezenšek in dr. Nejc Jelen.

Ob tej priložnosti sta predstavila tudi projekt z naslovom Mi smo za strpnost, ki je po njunih besedah človekoljuben nepridobitni vseslovenski projekt promocije strpnosti, in izredno pohvalila strpnost slovenskih policistov. Poudarila sta, da policija opravlja izjemno delo in da je treba izkazati delu policistov vso spoštljivost.

IMG 2541

Fank se jima je zahvalil, da so glede Deklaracije o načelih strpnosti pomislili tudi na policijo. Slovenska policija, katere temeljna dolžnost je zagotavljanje varnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih dolžnosti ter krepitev pravne države, prepoznava načelo strpnosti kot eno temeljnih načel za delo, zato je z veseljem sprejel njen prevod.

Tudi namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar je izpostavila, da je ideja, ki jo akterji Izobraževalnega centra Eksena širijo, izredno pozitivna in kot taka pisana v samo bit dela policije: spoštljiv odnos do vsakogar, odprava lastne nestrpnosti in sprejem družbene odgovornosti.

IMG 2562

Oba sta poudarila, da v slovenski policiji s policisti veliko obravnavamo prav teme strpnosti, spoštovanja in spoštljivosti ter varovanja človekovih pravic. Gosta sta med drugim seznanila, da ima policija tudi posvetovalno telo v obliki Odbora za integriteto in etiko, ki živi in zagovarja te vrednote.

IMG 2568

Deklaracija o načelih strpnosti

Splošna deklaracija o kulturni raznolikosti

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je podprla projekt Mi smo za strpnost s častnim pokroviteljstvom.

Knjižica je brezplačno razposlana vsem slovenskim vrtcem, osnovnim šolam, srednjim šolam, fakultetam, ljudskim univerzam, medijem ter izbranim državnim, vladnim in nevladnim ustanovam in posameznikom, pa tudi vsem poslancem Državnega zbora in svetnikom Državnega sveta.

S projektom želijo v Izobraževalnem centru Eksena nadaljevati, saj verjamejo, da je strpnost v aktualnih družbenih razmerah pomembno človekoljubno načelo in da Deklaracija o načelih strpnosti, ki je bila sprejeta leta 1995, nosi zelo pomembno sporočilo za vse nas.

V policiji smo se z navedenim centrom že dogovorili za nadaljnje sodelovanje, saj o strpnosti podobno razmišljamo.
Sodelovali pa bomo v okviru dela Odbora za integriteto in etiko.


Med drugimi, ki so jim deklaracijo osebno poklonili, je tudi ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar. Ob prevzemu maja lani je poudarila, da je strpnost naša odgovornost, in pri tem izpostavila policiste, ki pri svojem delu kažejo veliko mero tako strpnosti kot spoštovanja.