Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Marjan Fank in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta danes, 5. aprila 2017, podpisala sporazum o sodelovanju znotraj Nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP).

Skupni cilji sporazuma so zmanjšanje prometnih zastojev v cestnem prometu, hitrejša izmenjava podatkov med uporabniki prometnih storitev, skrajšanje potovalnih časov, zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa.

IMG 2595

Fank je izrazil zadovoljstvo nad podpisom tega sporazuma. Na področju prometne varnosti nas čaka še ogromno dela in sodelovanje s centrom bo prispevalo veliko k njenemu izboljšanju.


Zvočni posnetek izjave generalnega direktorja policije Marjana Fanka (mp3) 


V Sloveniji in tudi v drugih državah regije poteka upravljanje prometa bodisi lokalno bodisi glede na vrsto cest in tako imamo več upravljavcev cestnega omrežja, pa tudi druge subjekte, ki delujejo na posebnih področjih. Sodelovanje med glavnimi upravljavci je v Sloveniji sicer vzpostavljeno, vendar so upravljavci odgovorni le za svoj del cestnega omrežja. Zato mora obstajati organ, ki lahko prevzame odgovornost za strateško upravljanje prometa na ravni države in ki bo omogočil koordinacijo ne samo nad upravljavci, temveč tudi nad vsemi subjekti, ki imajo neko stično točko s prometom. To vlogo je prevzel NCUP kot osrednji in hkrati najvišji strateški organ na področju upravljanja prometa v Republiki Sloveniji, ki je bil ustanovljen poleti 2016.

Policija ima interes, da z ostalimi pristojnimi službami deluje v nacionalnem centru, predvsem zaradi operativnih potreb. Delo različnih služb na istem mestu omogoča boljši pretok informacij, kar je ob posameznih interventnih dogodkih ključnega pomena, tudi z varnostnega vidika. 

Policisti si bomo s sodelovanjem v NCUP prizadevali vplivati na varnost cestnega prometa in tudi splošno na varnost na naših cestah. Sodelovanje s centrom bo omogočalo:

  • skrajšanje odzivnega časa od nastanka izrednega dogodka na avtocesti, hitri cesti, mestni obvoznici ali glavni cesti do izvedbe prvih ukrepov - obveščanja interventnih ekip, urejanja obvoza, obveščanja javnosti itd.
  • ugotavljanje in dokumentiranje hujših kršitev cestnoprometnih predpisov na avtocesti, hitri cesti, mestni obvoznici (vožnja v nasprotno smer, agresivna - objestna vožnja, neupoštevanje odredbe o omejitvi prometa v spremenjenih razmerah - obilno sneženje, poledica, zaprtje mejnih prehodov itd.)
  • neposredno povezavo z operativno-komunikacijskimi centri posameznih policijskih uprav
  • pripravo načrta za najhitrejšo odpravo izrednega dogodka, zastoja itd.
  • na daljavo neposredno spremljanje aktivnosti in dogodkov preko nadzornih kamer na avtocesti, hitri cesti, mestni obvoznici ali glavni cesti (izredni prevozi, zapore cest, obvozi itd.)
  • spremljanje posebnosti s področja kriminala ter javnega reda in miru, v okviru zakonskih okvirjev dokumentiranje posebnosti in takojšnje obveščanje patrulj na terenu (dogodki na počivališčih)
  • koordiniranje in spremljanje poostrenih nadzorov, ki jih bodo izvajali policisti in drugi sodelujoči