Sorodne objave

 

Na pobudo italijanskega generalnega direktorja policije Franca Gabriellija so se 6. in 7. junija na Lampedusi srečali generalni direktorji policij sredozemskih držav: Cipra, Grčije, Hrvaške, Portugalske, Španije, Francije, Malte, Italije in Slovenije.

IMG 20170607 091420

Na okrogli mizi, poimenovani E.R.Me.S (European Relationships for Mediterranean Security), so razpravljali o konkretnih problemih, s katerimi se soočamo v tem skupnem geografskem prostoru, in se dogovorili o nekaterih rešitvah, predvsem v povezavi s terorizmom, organiziranim kriminalom, nezakonitimi migracijami, vračanjem in podporo evropskim projektom v tretjih državah. Direktor italijanske policije Gabrielli je še predlagal, da bi taka srečanja postala redna, saj vidi delovno skupino devetih članic EU, ki ležijo ob Sredozemlju, kot stalni forum, ki bi se lahko sestajal tudi v drugih državah članicah skupine.

IMG 20170607 094938

Na sestanku je generalni direktor slovenske policije Marjan Fank izpostavil, da Slovenija pozdravlja to novo pobudo in podpira prihodnja srečanja v tem okviru, saj gre za specifično in izpostavljeno geografsko področje, ki leži v neposredni bližini tretjih držav. Poudaril je tudi, da Slovenija podpira vse napore, ki prispevajo k večji učinkovitosti in racionalizaciji preprečevanja tveganj, povezanih s terorizmom in organizirano kriminaliteto. Vzpostavitev tega foruma bo dodatno prispevala k okrepitvi sodelovanja držav v sredozemskem območju, ki so še posebej izpostavljene tveganjem organiziranih ilegalnih migracij in možnosti, da se te tokove izkoristi za prihode tujih terorističnih borcev v EU in druge oblike organizirane kriminalitete.

Podpiramo tudi krepitev sodelovanja med obveščevalnim in policijskim okoljem, kar bo omogočalo bolj pravočasno prepoznavanje novih trendov, hitrejše razumevanje pa tudi bolj učinkovito preprečevanje in preiskovanje. Verjamemo, da takšen način omogoča bolj kvalitetno, predvsem pa bolj načrtno/usmerjeno zbiranje dokazov.

IMG 20170607 100515

Pri morebitnem vzpostavljanju novih formatov oblik izmenjave informacij pa je opozoril, da je bilo na področju tujih borcev kot tudi ilegalnih migracij vloženih veliko naporov in vzpostavljenih več različnih oblik formatov. Zato se moramo izogniti vsakršnemu podvajanju in preveriti, ali že obstajajo oblike izmenjave informacij, v okviru katerih bi lahko celo bolje izkoristili določene možnosti.

Države članice se dobro zavedamo, kako problematične, negotove in tvegane so razmere v Libiji, in temu posvečamo vso pozornost, še posebej v teh mesecih, ko ob ugodnih vremenskih razmerah lahko pričakujemo, da se bodo prihodi nezakonitih migrantov še povečali. Opazen je sicer napredek pri odzivu libijskih varnostnih sil na nedovoljene migracije, vendar v zelo omejenem obsegu. Bistvenega pomena je, da se izboljša delovanje varnostnega sistema.

Ob zaključku sestanka je bila sprejeta skupna deklaracija.

IMG 20170607 085253

Šefi policij so se dogovorili za vzpostavitev skupine, da bi okrepili mednarodno policijsko sodelovanje in dialog med ustreznimi organi držav, ki mejijo na sredozemsko morje. Cilj pobude je vzpostaviti skupen okvir kot podporo varnostnim dejavnostim v evropskih forumih in drugih organih mednarodnega sodelovanja. Nikakor ni namen nadomestiti druge obstoječe mehanizme posvetovanja med organi pregona; cilj delovne skupine je predvsem olajšanje stikov med organi, ki so odgovorni za notranjo varnost, da bi izmenjali ideje in sprejemali skupne pobude.

Dogovorili so se, da bodo:

  • okrepili udeležbo na pobudah na evropski ravni, ki spremljajo  terorizem, zlasti pojav tujih terorističnih borcev
  • izboljšali izmenjavo operativnih informacij
  • okrepili sodelovanje v boju proti nezakonitemu priseljevanju kot tudi vračanju nezakonitih migrantov v države izvora / tranzit
  • spodbujali razvoj projektov, uporabo evropskih sredstev in evropske pobude za razvoj zmogljivosti tretjih držav pri mejni kontroli in poklicnem usposabljanju
  • okrepili operativno sodelovanje v boju proti čezmejnim kriminalnim združbam, zlasti v povezavi z nedovoljeno trgovino z mamili, orožjem in trgovino z ljudmi
  • okrepili izmenjavo informacij za posodobitev preiskovalnih metod in tehnoloških inovacij na področju kibernetske kriminalitete

IMG 20170607 091329