Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Makedonijo napotila osemnajsto skupino policistov. Med 9. avgustom in 8. septembrom 2017 bo za izvajanje skupnega nadzora pri prehajanju državne meje na makedonskem ozemlju v okviru skupnega ukrepanja pri upravljanju toka povečanega števila migrantov skrbelo tudi šest policistov iz Slovenije.

Tam bodo naloge opravljali policisti Dušan Fifolt iz Policijske postaje vodnikov službenih psov Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto), Robert Car iz Postaje mejne policije Petišovci (PU Murska Sobota), Emil Kvar iz Policijske postaje Gorišnica (PU Maribor), Vojko Uršič iz PP Medvode (PU Ljubljana), Martina Bubnič z PP Postojna (PU Koper) in Benjamin Gosar iz Postaje letališče policije Brnik (PU Kranj).

IMG 5713

Dan pred odhodom jih je sprejel generalni direktor policije Marjan Fank. Temu dogodku in delovnemu srečanju so prisostvovali Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi ter Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na GPU. Predhodna skupina se je že vrnila domov in tako je na sestanku prisostvoval in poročal o tamkajšnjih razmerah njen vodja policist Stanislav Tekavčič iz PP Novo mesto (PU Novo mesto).

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Medžitlija (Police Station for Border Control and Border Surveillance Medžitlija) in izven mejnega prehoda Medžitlija, ki je južno od Bitole. Slovenski policisti bodo naloge izvajali v delovni policijski uniformi in uporabljali bodo službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi