Sorodne objave

 

Predstavniki policije in carine smo danes, 27. julija 2010, na skupni novinarski konferenci predstavili zaključek obsežne, več kot leto dni trajajoče preiskave mednarodne hudodelske združbe, ki se je ukvarjala s tihotapstvom blaga iz držav nekdanje Jugoslavije na carinsko območje Evropske unije.

IMG_1453

 Na novinarski konferenci so sodelovali (z leve): predstavnica za odnose z javnostmi Carinske uprave Republike Slovenije Sabina Langus Boc, namestnik generalnega direktorja Carinske uprave Republike Slovenije mag. Stanislav Mikuž, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije v Generalni policijski upravi Marjan Fank in predstavnik policije za odnose z javnostmi Leon Keder.


Kriminalisti Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave in Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so ob sodelovanju s policisti iz več policijskih uprav, Sektorjem za preiskave in nadzor pri Generalni carinski upravi in varnostnimi organi Avstrije, Italije, Nemčije ter Bosne in Hercegovine 21. julija 2010 zaključili obsežno in več kot eno leto trajajočo preiskavo zoper mednarodno hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala s tihotapstvom blaga iz držav nekdanje Jugoslavije na carinsko območje Evropske unije.

Preiskava je potekala predvsem z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. V zaključni policijski akciji je sodelovalo 86 kriminalistov in 53 policistov. Na podlagi sodnih odredb je bilo opravljenih 25 hišnih preiskav na območju celotne Slovenije. Preiskani so bili stanovanjski in poslovni prostori in vozila, v enem primeru pa tudi prostori Carinskega urada Ljubljana.

Policija je odvzela prostost 17 osebam. Med hišnimi preiskavami je bila zasežena večja količina trošarinskega blaga, in sicer približno 215.000 kosov cigaret različnih znamk v vrednosti najmanj 24.000 evrov, žgane alkoholne pijače, za katere niso bile plačane carinske in ostale dajatve, ter večja količina gotovine (približno 45.000 evrov). Poleg cigaret so kriminalisti zaradi nedovoljene posesti zasegli tudi strelno orožje in naboje. Med preiskavo, v kateri so poleg Policije sodelovali še predstavniki Carinske uprave Republike Slovenije in nemških varnostnih organov, so dodatno zasegli skupno 3.200.000 kosov cigaret znamke Mond Virginija Blend v vrednosti najmanj 352.000,00 evrov. Cigarete so bile nezakonito prepeljane iz BIH na carinsko območje Evropske unije, in sicer v Slovenijo, zanje pa niso bile plačane carinske in ostale dajatve. Cigarete so bile skladiščene v Sloveniji, nato pa so se prodajale naprej v države Evropske unije.

IMG_1436

Zvočni posnetek izjave Marjana Fanka (mp3) 


"Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je član hudodelske združbe, ki se ukvarja s proizvodnjo ponarejenih cigaret različnih blagovnih znamk na območju Bosne in Hercegovine, organiziral, da je hudodelska združba od maja 2009 do februarja 2010 v Slovenijo prepeljala večjo količino cigaret različnih znamk in se pri tem izognila plačilu carinskih in ostalih dajatev. Slovenski člani hudodelske združbe so nato pretihotapljene cigarete skrivali v različnih skladiščih v Ljubljani in Mariboru in jih ponujali v prodajo na območju Slovenije, Avstrije in Nemčije," je pojasnil Marjan Fank.

FOT_0352_10_009

Član hudodelske združbe iz BiH se je nezakonito ukvarjal s proizvodnjo in distribucijo ponaredkov cigaret in tobačnih znamk. Cigareti, proizvedeni v nezakonitih tovarnah, ne dosegajo potrebnih standardov, ki jih sicer zagotavljajo uradni proizvajalci. Na takšen način proizvedene cigarete predstavljajo še večjo nevarnost za zdravje in življenje porabnikov.

Del pretihotapljenih cigaret je slovenska policija zasegla in jih predala carini, pri tem pa je eden izmed uslužbencev carine zlorabil svoj uradni položaj in omenjene cigarete ponovno proti plačilu prodajal nazaj hudodelski združbi. S tem je omogočil, da so se pretihotapljene cigarete prodajale naprej v EU. 

FOT_0352_10_010

Po doslej znanih podatkih naj bi carinik, delavec Carinskega urada Ljubljana omogočil, da je del cigaret, ki so bile zasežene v carinskih postopkih v notranjosti države in na mejnih prehodih, prišel namesto na uničenje nazaj na črni trg v Sloveniji. Policija in carina sta zadevo skupaj dlje časa spremljali in opazovali. Policisti so izvedli hišno preiskavo na domu carinika, v njegovi pisarni in v skladišču, kjer je bilo shranjeno blago. Zasegli so listine, povezane z uničenjem blaga, in opravili pogovore še z nekaterimi cariniki, da bi pojasnili postopek uničenja zaseženih cigaret.

FOT 0352 10 011

V letih 2009 in 2010 (do 21. junija 2010) je bilo v skladišče Carinskega urada Ljubljana vnesenih 15.698 zavojev cigaret. To so bile cigarete, ki niso bile opremljene s slovenskimi tobačnimi znamkami, zaradi česar jih ni mogoče prodajati na slovenskem tržišču in jih je bilo treba uničiti. Vse so bile uničene v dveh uničenjih, od katerih je bilo zadnje junija letos.

Zaseženo blago se uničuje v skladu s predpisi, ki predvidevajo, da se blago uničuje pri izvajalcih, izbranih z javnim natečajem, oziroma zbiranjem ponudb. Za uničenje skrbi tričlanska carinska komisija, ki nadzoruje in pazi, da je celoten postopek izpeljan korektno. Komisija je tudi odgovorna, da se blago dejansko uniči.

FOT 0352 10 012

Po podatkih iz listin carine je bila uničena celotna količina zaseženih cigaret, kar izhaja tudi iz zapisnikov tričlanske komisije, katere član je bil tudi pridržani carinik (ta pri zadnjem uničenju ni bil član komisije). Pridržani carinik je bil edini pooblaščeni za vodenje skladišča in tudi edini je imel ključe tega skladišča, tako da je delo opravljal samostojno.

IMG 1437

Zvočni posnetek izjave mag. Stanislava Mikuža (mp3) 


"Takoj po odkritju, oziroma hišni preiskavi in priprtju delavca smo v Carinskem uradu Ljubljana uvedli notranji nadzor nad področjem, kjer je delal ta carinik. Notranji nadzor se opravlja za daljše obdobje, in sicer nad vsemi podrobnostmi dela tega delavca in tudi širše. Notranjerevizijska služba Carinske uprave Republike Slovenije pa bo izvedla natančno revizijo celotnega področja zasegov, skladiščenja, prodaje in uničenja blaga." je dejal mag. Stanislav Mikuž, namestnik generalnega direktorja Carinske uprave Republike Slovenije

"Kot je znano, je bil delavec izpuščen iz pripora, od včeraj dalje pa je na bolniški. Delavec tega dela ne bo več opravljal, odvzeli smo tu tudi vse dostope v naše sisteme. Postopek odpovedi delovnega razmerja pa je odvisen od podatkov, ki jih bomo dobili od policije in rezultatov notranjega nadzora. Če se bodo sumi izkazali za utemeljene, sledi odpoved delovnega razmerja. Dogodek v Carinski upravi RS obžalujemo, vendar smo obenem zadovoljni, da prihaja do razkritij nepoštenih delavcev," je še dodal Mikuž.

FOT 0352 10 017

Na podlagi zbranih obvestil so policisti 22. julija 2010 podali kazensko ovadbo zoper 24 oseb zaradi suma storitve 6 kaznivih dejanj tihotapstva (250. člen KZ-1) in 5 kaznivih dejanj hudodelskega združevanja (294. člen KZ-1). Ovadenih je 18 slovenskih državljanov, 3 državljani Srbije, 1 državljan Makedonije in 2 državljana Avstrije. Štiri osebe policija še išče in je za njih razpisano iskanje. Gre za enega slovenskega državljana in 3 državljane Srbije.

Prav tako je 22. julija 2010 Policija s kazensko ovadbo k pristojnemu preiskovalnemu sodniku privedla 7 oseb na zaslišanje, pri čemer sta Policija in Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu predlagala pripor, vendar ta ni bil odrejen, privedene osebe pa so bile izpuščene na prostost. Med privedenimi osebami je bil tudi osumljenec, ki je kazniva dejanja izvrševal med prestajanjem zaporne kazni v Zaporih Maribor, saj je med vsakodnevnimi izhodi sodeloval pri aktivnostih, obravnavanih sumov storitve kaznivih dejanj.

 

Problematika nezakonite trgovine s cigaretami

Tihotapljenje in prodaja cigaret na črnem trgu sta prisotni predvsem v državah, kjer so dajatve na cigarete visoke. Osnovna cena cigaret je običajno relativno nizka. V Sloveniji dajatve predstavljajo približno 2/3 maloprodajne cene cigaret. Na zabojnik cigaret pride približno 1.000.000 evrov dajatev.

Dajatve so v večini zahodnoevropskih držav veliko višje kot pri nas, na Balkanu pa veliko nižje. Nabavna cena škatlice cigaret je npr. v Bosni in Hercegovini 1,2 evra. V Sloveniji bi zanjo odšteli do 2,4 evra, v Italiji pa med 4 in 5 evri. Zaradi razlik v ceni so cigarete glede na visok delež dajatev zanimivo tihotapsko blago.

V Sloveniji se nelegalne cigarete prodajajo zelo prikrito predvsem z neposrednim dobavljanjem stalnim odjemalcem, podobno kot prepovedane droge, tako da je nadzor nad drobno prodajo problematičen in zahteva posebne ukrepe.