Sorodne objave

 

Slovenska policija in ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI - Federal Bureau of Investigation) sta danes, 30. julija 2010, predstavila skupno preiskavo s področja računalniške kriminalitete. Na območju Slovenije preiskava poteka od maja letos. Opravljenih je bilo sedem hišnih preiskav, pridržani sta bili dve osebi in zaseženih več kosov računalniške opreme.

Obsežna preiskava, ki poteka že dve leti, še vedno traja tako v Združenih državah Amerike in Sloveniji kot tudi več drugih državah.

IMG 1785

Pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Marjan Fank je pojasnil, da je iz ZDA prišlo zaprosilo za mednarodno pravno pomoč, na podlagi katerega je slovenska policija maja 2010 začela s preiskavo v Sloveniji. Osnovni podatki za preiskavo so izvirali iz ugotovitev preiskave FBI, pri čemer je sodelovala tudi španska policija. Slednja je v preiskavi identificirala določene kupce in uporabnike računalniškega programa za nevidno delovanje na različnih sistemih, ki med drugim omogoča tudi protipravno pridobivanje premoženjske koristi.

Po formalni izmenjavi podatkov je slovenska policija pred realizacijo vzpostavila tudi neposredni operativni stik s preiskovalci FBI, ki so bili med preiskavo v Sloveniji in so sodelovali s slovenskimi kriminalisti. Preiskovalci FBI v sami preiskavi na ozemlju Slovenije niso izvajali pooblastil in niso neposredno sodelovali pri preiskovalnih aktivnostih, pač pa je bila njihova vloga izključno izmenjavanje informacij med obema policijama.

Rezultati preiskave in analize zaseženega materiala bodo posredovani tožilstvu in sodišču, kjer so bile izdane odredbe za hišne preiskave, zaseg predmetov in pregled elektronskih podatkov. Podatki, ki jih je zavarovala slovenska policija, bodo FBI posredovani v okvirih zaprosila za mednarodno pravno pomoč in v skladu s slovensko zakonodajo.

V navedeni preiskavi je treba posebej poudariti odlično sodelovanje obeh policij - v takšni obliki je šlo za prvo tovrstno sodelovanje med obema službama - kar je ves čas zagotavljalo pogoje za uspešno preiskavo. Plod uspešnega sodelovanja je tudi povabilo FBI na mednarodno konferenco o kibernetski varnosti, ki bo v New York prihodnji teden in kjer bodo naši strokovnjaki predstavili to preiskavo v Sloveniji.

IMG 1783

 Zvočni posnetek izjave Marjana Fanka (mp3) 


Nadalje je Fank predstavil področje preiskovanja računalniške kriminalitete in računalniške forenzike, kjer slovenska kriminalistična policija načrtno deluje od leta 1999. V zadnjem letu je bil na državni ravni ustanovljen Center za računalniško preiskovanje (ta deluje v okviru Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi) in štirje regijski oddelki za računalniško preiskovanje (delujejo v sektorjih kriminalistične policije na policijskih upravah Koper, Ljubljana, Celje in Maribor).

Glede na hiter razvoj IT področja in novih načinov izvrševanja kaznivih dejanj skrbimo tudi za redno posodabljanje računalniške strojne in programske opreme ter usposabljanja. Pri pridobivanju znanj sodelujemo z zunanjimi ustanovami v Sloveniji, prav tako pa je velik delež znanj pridobljen z usposabljanji in izmenjavo znanj v tujini.

Center in oddelki za računalniško preiskovanje pokrivajo tri glavna področja dela:

  • preiskovanje kaznivih dejanj računalniške kriminalitete (zloraba osebnih podatkov, kršitev materialnih avtorskih pravic, napad na informacijski sistem, vdor v poslovni informacijski sistem in izdelovanje in pridobivanje pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje)
  • preiskave zaseženih e-naprav oz. e-podatkov (t. i. računalniška forenzika)
  • strokovna pomoč drugim področjem kriminalitete (pri kaznivih dejanjih otroške pornografije, spletnih goljufij, rasne nestrpnosti na internetu, davčnih zatajitvah, korupciji, zlorab e-bančništva …)

Povedal je tudi, da število obravnavanih kaznivih dejanj s področja računalniške kriminaliteta letno narašča nekje med 60 in 110 odstotki. Letošnje polletje je bilo tako npr. obravnavanih za 107 % več kaznivih dejanj kot v istem obdobju leta 2009.

Povečuje se tudi količina (v predkazenskih postopkih) zaseženih elektronskih naprav, ki jih nato preiskujejo in analizirajo računalniški kriminalisti, kjer beležimo letni porast nekje med 35 in 50 %. V letošnjem polletju je bilo opravljenih 515 forenzičnih zavarovanj in preiskav zaseženih elektronskih naprav ali 49 % več kot v prvem polletju 2009 (346). Obravnavanih je tudi vedno več kaznivih dejanj storjenih na internetu oz. preko njega, predvsem ko nastopa gradivo (datoteke), ki prikazuje spolne zlorabe mladoletnih oseb, vsebine, ki javno spodbujajo sovraštvo, nasilje ali rasno nestrpnost in goljufije storjene preko interneta.

Velik del  kaznivih dejanj kibernetske kriminalitete je zaradi razširjenosti svetovnega spletnega medmrežja izveden v prostoru, ki zajema več udeleženih držav. Zaradi tega je v vseh tovrstnih preiskavah izražena potreba po mednarodnem sodelovanju policijskih in pravosodnih organov. Tako slovenska policija že vrsto let sodeluje v številnih mednarodnih operacijah, v okviru katerih so bile obravnavane spletne zlorabe s področja otroške pornografije, goljufij in vdorov v računalniške sisteme.

Podlaga za tovrstne skupne operacije izhaja iz Zakona o kazenskem postopku in Konvencije o kibernetski kriminaliteti, ki jo je Slovenija zakonsko ratificirali leta 2004. V omenjeni konvenciji in zakonu o ratifikaciji so opredeljena splošna načela za mednarodno sodelovanje, medsebojna pomoč in izmenjava informacij med državami.

IMG_1810

 Zvočni posnetek izjave Tonija Kastelica (mp3) 


Slovenska policija je s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj izdelovanja pripomočkov za napad na informacijski sistem (kjer je zagrožena kazen do enega leta zapora) in pranja denarja (kjer je zagrožena kazen zapora do pet let oz. za hudodelsko združbo deset let ali veliko vrednost do osem let zapora) začela torej na podlagi zaprosila Ministrstva za pravosodje ZDA za mednarodno pravno pomoč.

"V zvezi s temi sumi je policija na podlagi pisne odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru izvedla sedem hišnih preiskav na območju policijskih uprav Maribor, Celje in Krško," je povedal vodja Centra za računalniško preiskovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Toni Kastelic. Pri tem je sodelovalo večje število policistov kriminalistov in policistov iz policijskih uprav Maribor, Celje, Krško in Ljubljana. Pridržani sta bili dve osebi (stari 23 in 24 let), glavnemu osumljencu pa je Okrožno sodišče v Mariboru s sklepom že začasno odvzelo nepremičnine in premičnine. "Število udeleženih oseb v preiskavi še ugotavljamo in bo odvisno od ugotovitev pregleda zaseženih elektronskih podatkov," je še dejal Kastelic.

Kastelic je dodal, da o številu zlorab oz. številu okuženih računalnikov v tem trenutku ne moremo govoriti, da pa ugotovitve preiskave v ZDA in Španiji kažejo na več kot 10 milijonov računalnikov, razpršenih po celem svetu. Prav tako še ni ugotovljeno, koliko računalnikov je bilo okuženih na območju Slovenije. Avtor oz. izdelovalec tega programa je program prodajal številnim kupcem po celem svetu in pri tem pridobival premoženjsko korist. Cena prodaje programa (več modulov in različne verzije) je bila različna, in sicer med 200 do 300 evrov, tudi čez tisoč evrov za posameznega kupca. Neposredna oškodovanja lastnikov računalnikov so povzročali uporabniki izdelanega programa. Po podatkih tujih varnostnih organov so bili z izdelanim programom okuženi računalniki različnih pomembnih finančnih institucij, vladnih institucij, podjetij in posameznikov.

Pri hišnih preiskavah so policisti in kriminalisti zasegli večje število računalniške opreme, in sicer 75 kosov računalnikov, prenosnikov, trdih diskov in drugih nosilcev podatkov. V skladu z Zakonom o kazenskem postopku so bili že izvedeni postopki zavarovanja elektronskih podatkov. V nadaljevanju bo opravljena preiskava in analiza teh zavarovanih podatkov, da bi se našle sledi in dokazi, ki bi se lahko uporabili v nadaljnjem kazenskem postopku. Predkazenski postopek usmerja pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, s katerim kriminalistična policija tesno sodeluje in obvešča o izvedenih in načrtovanih ukrepih.

IMG 1809

Zvočni posnetek izjave Stephena Gaudina (v angleščini s prevodom v slovenščino)


Stephen Gaudin, pravni ataše FBI z ameriškega veleposlaništva na Dunaju – ki zase pravi, da je pomočnik v reševanju tega kriminalnega problema, ki ogroža ves svet – se je najprej zahvalil slovenskim kolegom za odlično opravljeno delo in pomoč. "Strokovno delo slovenskih policistov in kriminalistov, ki sem mu bil priča v zadnjih nekaj tednih, je bilo zares odlično in se ga ne da primerjati z drugimi deli sveta. /…/ V svojem skoraj 20-letnem delu v FBI na območju več držav takšnega sodelovanja in takega dela še nisem doživel. Upam, da bomo s takšnim sodelovanjem tudi nadaljevali." Dodal je še, da računalniška kriminaliteta ne pozna ovir, niti meja. Zato je v boju proti njej nujno, da vse policije med seboj sodelujejo in združijo svoje moči. Po besedah Gaudija je slovenska policija vložila izjemne napore za konkretno preiskavo računalniške kriminalitete na svojem območju.

Sporočilo za javnost ameriškega Zveznega preiskovalnega urada (v angleščini) zajema tudi izjavo generalnega direktorja policije Janka Gorška in ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal. Izražata veliko zadovoljstvo glede sodelovanja z ZDA, ki imajo na tem področju dolgo tradicijo. "Sodelovanje je za nas pomembna strokovna potrditev, da je naša pot prava. Obravnava konkretnega primera potrjuje obseg problema kibernetske kriminalitete in potrebo po sodelovanju policij. FBI je pri konkretni zadevi pokazal izjemno visoko stopnjo kooperativnosti v obliki enakovrednega sodelovanja med državama, kar je bilo bistvenega pomena za uspešno preiskavo, prijetje osumljencev in preprečitev še večje škode po svetu. Uspešna preiskava, ki je rezultat odličnega sodelovanja, bo zagotovo imela velik pozitivni odziv v javnosti in je dobra osnova za nadaljnje sodelovanje in izmenjavo izkušenj," sta še dodala.