Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Makedonijo napotila devetnajsto skupino policistov. Med 13. septembrom in 13. oktobrom 2017 bo za izvajanje skupnega nadzora pri prehajanju državne meje na makedonskem ozemlju v okviru skupnega ukrepanja pri upravljanju toka povečanega števila migrantov skrbelo tudi šest policistov iz Slovenije.

Tam bodo naloge opravljali policisti Tomaž Nemanič iz Policijske postaje Metlika (Policijska uprava Novo mesto), Andrej Žerdin iz Postaje mejne policije Petišovci (PU Murska Sobota), Damir Pavel iz PP Podlehnik (PU Maribor), Aleksander Salmič iz Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje (PU Celje), Milivoj Bjelajac iz Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana ter Renato Leban iz PPIU Nova Gorica (PU Nova Gorica).

IMG 5834

Dan pred odhodom jih je sprejel generalni direktor policije Marjan Fank. Temu dogodku in delovnemu srečanju so prisostvovali Vladimir Pocek, vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi in Roman Čoh iz istega sektorja ter Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na GPU. Predhodna skupina se je že vrnila domov in tako je na sestanku prisostvoval in poročal o tamkajšnjih razmerah njen vodja policist Dušan Fifolt iz Policijske postaje vodnikov službenih psov Novo mesto (Policijska uprava Novo mesto).

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Policijske postaje Star Dojran. Slovenski policisti bodo naloge izvajali v delovni policijski uniformi in uporabljali bodo službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi