Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Makedonijo napotila dvajseto skupino policistov. Med 18. oktobrom in 17. novembrom 2017 bo za izvajanje skupnega nadzora pri prehajanju državne meje na makedonskem ozemlju skrbelo tudi šest policistov iz Slovenije.

IMG 5106

Tam bodo naloge opravljali policisti Marko Škedelj iz Policijske postaje Novo mesto, Boris Josipović iz Specializirane enote za nadzor državne meje, Robert Erhatič iz Postaje mejne policije Gruškovje, Tomislav Gönc iz Postaje prometne policije Ljubljana, Igor Marijan iz Policijske postaje Bled in Aljoša Bagari iz Postaje mejne policije Dragonja.

Dan pred odhodom je policiste sprejel generalni direktor policije Marjan Fank. Temu dogodku in delovnemu srečanju sta prisostvovala še Roman Čoh iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije in Darjo Cizel iz Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije. Predhodna skupina se je že vrnila domov, o tamkajšnjih razmerah je na sestanku poročal njen vodja Tomaž Nemanič iz Policijske postaje Metlika.

IMG 5078

Slovenski policisti bodo policijske naloge sprva opravljali na območju Policijske postaje Star Dojran, nato pa še na območju Postaje mejne policije Medžitlija. Slovenski policisti bodo naloge izvajali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo službena vozila ter opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v protokolu (s spremembami) med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Republike Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi