Sorodne objave

 

Na Policijski akademiji v Tacnu je v petek, 20. oktobra 2017, potekala slovesna podelitev diplom študentom 1. generacije rednega višješolskega študija po programu Policist. Študij je potekal dve leti; večinoma na Policijski akademiji, kandidati so se deset tednov urili tudi na praksi na policijskih postajah in štirinajst dni na "policijski taktiki" v Gotenici. Vse obveznosti in uspešen zagovor diplomskega dela je opravilo 71 študentk in študentov.

Zaprisega 6071

Svečanosti so se udeležili ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar, državni sekretar Boštjan Šefic, generalni direktor policije Marjan Fank, namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, namestnik generalnega direktorja policije Simon Velički, direktorji policijskih uprav, komandirji policijskih postaj, predavatelji, študente pa so spremljali tudi številni sorodniki.

Zaprisega 6696

Zaprisega 6677

Ravnatelj Višje policijske šole mag. Ivo Holc je med drugim povedal: "Za doseganje ciljev potrebujemo motivirane sodelavce, ki ne pričakujejo zgolj poštenega plačila, ampak tudi možnost za svoj razvoj. Zavedamo se, da je vlaganje v znanje še posebej pomembna naložba; imamo poslanstvo, s katerim močno vplivamo na življenje ljudi v skupnosti, zato občani od nas pričakujejo, da to delo v njihovo korist opravljamo dobro." Zahvalil se je tudi sodelavcem na terenu, ki so pomagali pri izvedbi programa, saj brez njihove pomoči vseh ciljev ne bi uspeli doseči. "V našem vsakdanu se soočamo s številnimi izzivi, a kos jim bomo le z znanjem, strokovnostjo, doslednim spoštovanjem človekovih pravic in človeškega dostojanstva."

IvoHolc

Generalni direktor policije Marjan Fank je izpostavil velik pomen ponovne vzpostavitve izobraževalnega procesa za poklic policista po dolgih letih odsotnosti novih generacij policistov. Zahvalil se je vodstvu Ministrstva za notranje zadeve za posluh ter napore pri njegovi ponovni vzpostavitvi. Izobraževanje policista je, po njegovih besedah, neprekinjen proces, ki se ne zaključi s prejemom diplome. Poklic zahteva veliko samoizobraževanja ter sprejemanje izkušenj in znanj starejših kolegov. Policijsko delo ni zahtevno le zaradi vedno večjih pričakovanj javnosti, ampak tudi zaradi obsega potrebnega znanja za zagotavljanje varnosti kot ene izmed izjemno pomembnih vrednot v družbi. Na koncu je poudaril še pomen dobrih odnosov v policijski organizaciji, ki se v veliki meri oblikujejo že v izobraževalnem obdobju in ki se morajo kasneje prenesti v enote po vsej državi.

MarjanFank

Diplome sta študentom podelila direktor Policijske akademije Danijel Žibret in ravnatelj Višje policijske šole mag. Ivo Holc. Podelila sta tudi pohvalo za izjemen študijski dosežek - najvišjo povprečno oceno v generaciji, ki je znašala 9,39, je dosegel Matej Peternelj

podelitev diplom

Na slovesnosti so diplomantke in diplomanti prisegli pred generalnim direktorjem policije. V njihovem imenu je prisego prebral Samo Kamenšek.

prisega

SamoKamensek

Nina Eder, ki je zbrane nagovorila v imenu študentov, je med drugim dejala: "Med nami so v času šolanja nastale takšne in drugačne vezi. Skupaj smo se veselili, zabavali, kdaj tudi tolažili. Imeli smo kar nekaj skupnih druženj, na katerih smo prijateljstvo in kolegialnost le še poglobili. Razporejeni smo bili na različne policijske postaje, nekateri stiki se bodo zagotovo izgubili, a vedno nas bo povezovalo dejstvo, da smo prva redna generacija Višje policijske šole Tacen, ki je uspešno zaključila šolanje. Hvala vsem, ki ste bili na kakršen koli način prisotni pri našem izobraževanju in bivanju v Tacnu."

NinaEder

Policijska akademija