Sorodne objave

 

Policija, Vrhovno državno tožilstvo RS in Finančna uprava RS so v sklopu postopkov izvajanja finančnih preiskav izoblikovali postopek izmenjave podatkov med organi.

V sklopu sodelovanja pri izvajanju Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je bila na usklajevalnem sestanku - ki so se ga 4. septembra 2017 udeležili predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva RS in Generalne policijske uprave - ugotovljena potreba po podrobnejši opredelitvi namena in poteka medsebojne izmenjave podatkov, ki jih državni tožilci potrebujejo za odločitev o odreditvi finančne preiskave v skladu s Splošnim navodilom o finančnih preiskavah VDT.

Za potrebe operativnega dela so bile pripravljene skupne strokovne usmeritve, ki bodo zavezovale institucije pri izvajanju skupnih nalog po ZOPNI.

K dogovoru je pristopila tudi Finančna uprava RS, saj tovrstni postopki velikokrat zahtevajo njeno sodelovanje.

Usmeritve, ki so bile podpisane 14. novembra 2017 in predstavljajo temelj medinstitucionalnega sodelovanja, bodo s ciljem izboljšanja operativnega dela navedeni organi uveljavili v skladu s svojimi organizacijskimi in operativnimi pravili.

IMG 6174

Sporazum so podpisali generalni direktor policije Marjan Fank, generalni državni tožilec RS Drago Šketa (levo) in generalna direktorica Finančne uprave RS Jana Ahčin.


Podpisu so prisostvovali namestnica generalnega direktorja policija mag. Tatjana Bobnar, direktor Uprave kriminalistične policije mag. Branko Japelj, Hinko Jenull in mag. Barbara Lipovšek, oba iz VDT, ter Damjana Slapar Burkat iz FURS.