Sorodne objave

 

Vodja Službe generalnega direktorja policije GPU Tomaž Pečjak je danes sprejel predstavnika italijanske narodnostne manjšine v Sloveniji Guida Križmana, podpredsednika Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti (CAN Costiera) in Andreo Bartolea, tajnika Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

IMG 5622

Sestanka so se udeležili še pomočnik vodje Službe generalnega direktorja policije (SGDP) GPU Vinko Trebše, vodja Sektorja za razvoj in sistemske naloge v SGDP GPU mag. Danilo Jamer in vodja Sektorja uniformirane policije PU Koper Tomaž Čehovin.

Sestanek je bil načrtovan v sklopu rednega sodelovanja policije z narodnostnima manjšinama v Sloveniji. Tema sestanka je bil pregled sodelovanja v zvezi z dvojezičnim poslovanjem policije na območju občin, v katerih živita avtohtoni narodni skupnosti.

IMG 5629

Pogovor je potekal v luči izvajanja načrtovanih nalog Policije v okviru Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018. Še posebej je bil poudarek na sistemizaciji in številu  zaposlenih v Policiji z znanjem italijanskega jezika, ki delo opravljajo na dvojezičnem območju v okviru Policijske uprave Koper, načrtih usposabljanja policistov v letu 2018 za pridobitev znanja italijanskega jezika ter zagotavljanju dvojezičnih obrazcev policije. Pogovarjali so se tudi o posameznih težavah, ki se pojavljajo, ter ukrepih za izboljšanje dela policije na narodnostno mešanih območjih.

Predstavnika italijanske narodnostne manjšine v Sloveniji sta pohvalila dobro in zgledno delo Policije na območju, kjer prebiva italijanska narodna skupnost.

V pogovoru so sogovorniki definirali posamezne predloge za še boljše medsebojno sodelovanje tudi na področju pridobivanja novih policistov z območja Obale.