Sorodne objave

 

Slovenski policisti ta teden, med 13. in 19. septembrom 2010, po vsej državi poostreno preverjamo, ali so vozniki in potniki v vozilih med vožnjo pripeti z varnostnim pasom. Preverjamo tudi, ali vozniki pri prevozih otrok uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme. Nadzori policije nad pripenjanjem z varnostnim pasom v tem času usklajeno potekajo tudi v drugih evropskih državah.

Namen vseevropske akcije je zmanjšanje števila mrtvih in telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah zaradi neuporabe varnostnih pasov ter povečanje uporabe varnostnih pasov med vozniki in potniki v osebnih in tovornih avtomobilih kot tudi v avtobusih.

Nadzor policisti izvajamo na avtocestah, državnih in lokalnih cestah, in to tako nad individualnimi kot organiziranimi prevozi, kjer smo še posebej pozorni na prevoze otrok.

Obveznost pripenjanja nalaga 83. člen Zakona o varnosti cestnega prometa, po katerem se voznika ali potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, kaznuje z globo v višini 120 evrov.

Ukrepali bomo tudi zoper kršitelje, ki nepravilno uporabljajo mobilne telefone in ki pri vožnji z vozilom po cesti storijo druge prekrške. 

VarnostniPas1

Uporaba varnostnega pasu je obvezna!


V policiji si prizadevamo, da bi čim več voznikov uporabljalo varnostni pas. Pri najhujših prometnih nesrečah namreč vedno znova ugotavljamo, da bi bile lahko posledice bistveno blažje, če bi vozniki in potniki v vozilu dosledneje uporabljali varnostni pas.


Statistični podatki

V letošnjem letu (od januarja do konca avgusta 2010) se je na slovenskih cestah zgodilo 13.760 prometnih nesreč (13.758 v enakem obdobju leta 2009), v katerih je umrlo 88 (119) oseb, hudo telesno poškodovanih oseb je bilo 559 (733) in lahko telesno poškodovanih 6.262 (7.614). Med vsemi, ki so letos umrli v prometnih nesrečah, 29 oseb (36 v istem lanskem obdobju) ni uporabljalo varnostnega pasu, med hudo telesno poškodovanimi jih ni uporabljalo varnostnega pasu 108 (154), med lahko telesno poškodovanimi pa ni bilo pripetih 653 (675) oseb. Policisti so v enakem obdobju ugotovili 46.143 (50.528) kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu.

Vse udeležence cestnega prometa ob tej priložnosti zato ponovno opozarjamo na dosledno spoštovanje cestnoprometnih predpisov!


Varnostni pas - pripni svoje življenje!