Sorodne objave

 

Policija in Davčna uprava Republike Slovenije sta 24. septembra 2010 podpisali obnovljeni sporazum o medsebojnem sodelovanju, ki bo prispeval k še boljšemu sodelovanju med organoma in doseganju večje učinkovitosti pri opravljanju nalog iz njune pristojnosti, predvsem na področjih davčnega nadzora, davčnih preiskav ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih ravnanj.

013 a

Sporazum sta ob prisotnosti sodelavcev podpisala generalni direktor policije Janko Goršek in

generalna direktorica davčne uprave Mojca Centa Debeljak


Organa si bosta s podpisom tega sporazuma v okviru svojega dela prizadevala tudi k večji angažiranosti vseh organov in institucij, s katerimi sodelujeta, v skupnem boju zoper gospodarsko kriminaliteto.

Namen sporazuma pa je nenazadnje tudi okrepiti sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja.

015 a

020 a


Foto: DURS