Sorodne objave

 

Začel se je pustni čas, s katerim so povezana številna rajanja, zabave in pustni sprevodi. Da bi bilo pustovanje ne le veselo, temveč tudi varno, objavljamo nekaj preventivnih nasvetov in opozoril policije.

nasveti za varno pustovanje


Za volan brez pustne maske in ne pod vplivom alkohola

 • Voznike opozarjamo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 35. členu namreč predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno! Za neupoštevanje te določbe je predpisana globa 120 evrov.
 • Pri nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko različni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo vozika in potnike v vozilu, zato svetujemo, da jih pospravite v prtljažnik vozila.
 • Vse tiste, ki se boste kot vozniki odpravili na različna praznovanja in pustne zabave, opozarjamo, da ne uživate alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Tistim pa, ki boste uživali alkoholne pijače, svetujemo, da poskrbite za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov.
 • Prilagodite hitrost vožnje stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram ter lastnemu znanju in izkušnjam.
 • Pripnite se z varnostnim pasom!  
 • Upoštevajte, da tudi pri mejni kontroli potniki ne smejo nositi pustnih mask.


Vstop v objekt s pustno masko

 • Če lastnik ali upravljavec varovanega območja oziroma varnostnik, ki to območje varuje, oceni, da bi vstop oseb, ki nosijo pustne maske, lahko ogrozil varnost ljudi, osebno varnost, varnost premoženja ali red na varovanem območju, lahko varnostniki uporabijo vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje. Med drugim lahko varnostniki od oseb zahtevajo, da maske odstranijo z obraza, ugotovijo istovetnost osebe, opravijo površinski pregled, če oseba slednje odkloni, pa preprečijo vstop na varovano območje.
 • Obvestilo o prepovedi vstopa oseb s pustnimi maskami na varovano območje mora biti označeno na vhodu varovanega območja.


Poskrbite za lastno varnost in varnost svojega imetja

 • S pustovanjem je povezanih tudi več varnostnih pojavov, ki lahko negativno vplivajo na splošno varnost in počutje državljanov. Zato udeležence pustnih prireditev kot tudi druge državljane opozarjamo na pomen samozaščitnega ravnanja. Pustni čas, gnečo na javnih prireditvah ipd. lahko posamezniki namreč izkoristijo za kršitve javnega reda in različna kazniva ravnanja, kot so ropi in drzne tatvine.
 • Pazite na svoje otroke; poučite jih, kaj naj storijo, če se izgubijo v množici (naj se obrnejo na policiste, varnostnike ali reditelje).
 • Poskrbite tudi za lastno varnost in se izogibajte temnim ulicam, podhodom itd.
 • Pri dvigovanju gotovine na bankomatih, bankah ali poštah bodite pozorni na osebe, ki vas opazujejo ali vam sledijo. Prav tako ne štejte denarja na ulici ali v gostinskih lokalih!
 • Torbic, denarnic in dragocenosti ne puščajte brez nadzora, saj so lahko lahek plen storilcev.
 • Previdni bodite pri odpiranju stanovanjskih vrat neznancem, še posebej, ko so doma samo starejši ljudje ali otroci! Varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih.
 • Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih, v vozilih pa na vidnih mestih ne puščajte denarnic, dokumentov, prenosnih računalnikov, dragih oblačil in drugih vrednih predmetov.   


Javni shodi in prireditve

 • Organiziranje pustnih sprevodov pomeni za organizatorja dolžnost upoštevanja Zakona o javnih zbiranjih, predvsem z vidika zagotavljanja reda in izvajanja ukrepov za preprečitev ogrožanja življenja in zdravja udeležencev, oviranja cestnega prometa in nedopustnega obremenjevanja okolja.
 • Organizatorji pustnih prireditev morajo posamezne prireditve (na odprtem ali v prostorih) prijaviti na pristojni policijski postaji pet dni pred prireditvijo.
 • Za določene prireditve (z uporabo odprtega ognja ali predmetov in naprav, zaradi katerih je lahko ogroženo zdravje ali življenje udeležencev in premoženje, ter prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3.000 udeležencev) pa si morajo pridobiti tudi dovoljenje za prireditev. V takšnih primerih mora organizator podati vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti 7 dni pred dnevom prireditve. Če program prireditve zajema tudi uporabo cestnih površin, pa je treba vlogo za izdajo dovoljenja podati najmanj 30 dni pred prireditvijo.  Več: Prijava javnih shodov in prireditev


Naj bo pustno rajanje res veselo, predvsem pa varno!