Sorodne objave

 

V Ljubljani od 30. septembra do 1. oktobra 2010 poteka prvi seminar v okviru projekta ustanavljanja skupnih preiskovalnih skupin v državah Jugovzhodne Evrope.

IMG 4751

Na seminarju sodelujejo policijski strokovnjaki in tožilci držav pogodbenic Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi ter predstavniki mednarodnih organizacij. Srečanja sta se s slovenske strani udeležila predstavnik Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Tomaž Peršolja in direktor Inštituta DCAF Ljubljana mag. Anton Travner.

IMG 4735

Direktor Inštituta DCAF Ljubljana mag. Anton Travner

IMG 4742

 Predstavnik Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Tomaž Peršolja (v sredini)

 

Evropa se sooča z vse večjo ogroženostjo notranje varnosti. Za uspešen boj proti mednarodnemu terorizmu, čezmejni kriminaliteti in ilegalnim migracijam je treba mednarodno sodelovanje med policijskimi in pravosodnimi organi še okrepiti. Konvencija o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi, ki so jo 5. maja 2006 na Dunaju podpisale Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, Romunija in Srbija, Bolgarija pa se je konvenciji pridružila konvenciji 2008, je okrepila sodelovanje držav na tem področju.

IMG 4723

Cilj ustanavljanja skupnih preiskovalnih skupin v državah Jugovzhodne Evrope je razvijati in krepiti sodelovanje med državami članicami EU in državami Jugovzhodne Evrope pri učinkovitem boju proti organiziranemu kriminalu in drugim oblikam čezmejne kriminalitete. Za dobro sodelovanje pa je najprej treba doseči medsebojno razumevanje in poznavanje te tematike, kar je namen tega in nadaljnjih seminarjev v okviru projekta.

Namen projekta je torej usposabljanje pravosodnih in policijskih strokovnjakov iz držav JV Evrope za učinkovito sodelovanje v okviru skupnih preiskovalnih skupin, zlasti pri strateških in operativnih nalogah. Projekt bo izboljšal medsebojno zaupanje med sodelujočimi strokovnjaki, obogatil njihovo znanje in okrepil mednarodno sodelovanje med policijskimi in pravosodnimi organi, še posebej v zahtevnejših preiskavah.

IMG 4730

Projekt o skupnih preiskovalnih skupinah izvaja Sekretariat Konvencije o policijskem sodelovanju v JV Evropi, ki deluje pod okriljem Inštituta DCAF Ljubljana, s pomočjo strokovnjakov Europola in v sodelovanju s slovensko policijo. Projekt finančno podpira Evropska komisija.