Sorodne objave

 

V Kongresnem centru Brdo so zaposleni v policijah različnih evropskih držav lahko prisluhnili zanimivi diskusiji o etiki, integriteti in človekovih pravicah pri policijskem delu. Seminar, ki smo ga danes, 27. marca 2018, odprli z uvodnim nagovorom namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar, sta pod okriljem Cepola organizirali slovenska in avstrijska policija.

cepol 3249

 Različna predavanja, delavnice in razprave na temo temeljnih človekovih pravic in policijske etike se bodo vrstile še vse do konca tega tedna.


Vsaka od treh tem (etika, integriteta in človekove pravice) bo osvetljena z različnih perspektiv, svoje poglede in izkušnje pa bodo prispevali sodelujoči iz Avstrije, Belgije, Švice, Združenega kraljestva in Slovenije. Gre za prvi modul tega seminarja, medtem ko bo drugi modul potekal letos jeseni, med 28. avgustom in 1. septembrom na Dunaju.

cepol 3286

Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar je ob odprtju vsem udeležencem izrekla dobrodošlico in dejala, da je spoštovanje človekovih pravic med temeljnimi vrednotami Cepola in njegovega poslanstva, da prek usposabljanja in vzajemnega učenja prispeva k varnejši Evropi. Poudarila je tudi, da je slovenska policija že vrsto let aktivni partner pri organizaciji Cepolovih aktivnosti.


V svojem nagovoru je med drugim povzela besede Ferenca Banfija, nekdanjega direktorja Cepola: "Nova družba nedvomno potrebuje novo policijo in nove pristope k upravljanju različnosti. Ni dovolj, da se zanašamo na 'tradicionalne' pristope v smislu sposobnosti, da znamo uspešno komunicirati z osebami drugačnih kultur, saj so pri tem pristopu še vedno v ospredju predvsem razlike med skupinami. V tem kontekstu se je morda dobro spomniti, da kot filter vedno uporabljamo svoje lastne sisteme prepričanj, pa čeprav nas pri tem vodijo najboljši nameni. Zato program učenja ne bo uspešen brez kombinacije vsaj treh elementov: samozavedanja, pridobivanja ustreznih veščin in poznavanja drugačnih kultur."

Dodala je še, da moderen svet ni več monoetnična družba, čedalje bolj se spreminja v multietnično, z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi: "Evropa pri tem ni nobena izjema, še več, v zadnjih letih smo priča velikim etničnim spremembam. In ker je policija del družbe, so te spremembe del policijske kulture in vplivajo tudi na policijsko delo, pa tudi evropske policijske organizacije postajajo čedalje bolj etnično pestre. Etično ravnanje ob visoki ravni osebnostne integritete in spoštovanja ter varovanja človekovih pravic je zato nujnost. Za moderno policijsko delo je torej ključna policijska odličnost, osnovana na etiki, integriteti in vzajemnem zaupanju, sodobne policijske organizacije pa morajo z lastnim zgledom voditi vodje, ki imajo veliko znanja, sposobnosti razumevanja družbenih procesov in vpeljevanja sprememb in ki jih nenazadnje opredeljuje visoka stopnja integritete. /.../ Da bi dosegle svojo legitimnost in učinkovitost, se morajo policijske organizacije v demokratični družbi zavedati pomena in neobhodnosti spoštovanja človekovih pravic prav vsakega posameznika, ki ga srečajo, pa tudi osnovne vloge policijske etike, profesionalizma in skupnih vrednot."